Ośrodek Kształcenia na Odległość
Zadanie 46
SEZAM: System Edukacyjnych Zasobów Akademickich i Multimedialnych

Okres realizacji zadania: od 1.03.2018 do 31.10.2020

Celem zadania jest zwiększenie efektywności nauczania w PW, poprzez opracowanie materiałów dydaktycznych, które będą zamieszczone w repozytorium SEZAM o otwartym dostępie. Materiały upubliczniane są na zasadzie licencji Creative Commons, co stwarza możliwość wykorzystania opracowanych materiałów przez różne grupy interesariuszy do nauczania lub uczenia się. Utworzenie i rozbudowywanie repozytorium powinno pozwolić na podwyższenie prestiżu i podtrzymanie pozycji uczelni, zwiększenie zasięgu jej oddziaływania oraz zwiększenie zainteresowania uczelnią osób spoza środowiska akademickiego.


Zadanie obejmuje:

  • opracowanie koncepcji, uruchomienie i utrzymanie systemu informatycznego SEZAM – repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych,
  • opracowanie i zamieszczenie w repozytorium 160 modułów edukacyjnych z zakresu Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Teleinformatyki oraz 80 prezentacji w ramach Platformy Przemysłu 4.0. Materiały przygotowane będą według standardów wypracowanych w ramach zadania i zawierać będą elementy multimedialne i testy samooceniajace.