Ośrodek Kształcenia na Odległość
Ośrodek Kształcenia na Odległość

Rekrutacja Letnia
Rejestracja na studia inżynierskie
Rejestracja na studia magisterskie
Rekrutacja trwa od 02.06.2014 do 19.09.2014

Rekrutacja na studia inżynierskie dotyczy:

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

 • Specjalność - Teleinformatyka
 • Specjalność - Techniki Multimedialne
 • Specjalność - Inżynieria Komputerowa

Wydział Elektryczny, kierunek: Informatyka

 • Specjalność - Informatyka Stosowana

Wydział Mechatroniki, kierunek: Automatyka i Robotyka

 • Specjalność - Informatyka Przemysłowa

Rekrutacja na studia magisterskie dotyczy:

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierunek: Informatyka

 • Specjalność -Systemy Internetowe Wspomagania Zarządzania

Wydział Elektryczny, kierunek: Informatyka

 • Specjalność - Inżynieria Oprogramowania
 • Specjalność - Informatyka w Biznesie

OKNO PW rozpoczęło realizację nowego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy kadrę akademicką oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnych kursach
e-learningowych pozwalających na zdobycie umiejętności tworzenia własnych materiałów oraz przygotowywania i prowadzenia kursów multimedialnych. Czytaj więcej >>


Ogłoszenie o Konkursie Stypendialnym na udział w Szkole Letniej ITSS 2014 (International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves), Kopenhaga, 5-11 lipca 2014 r. Czytaj dalej >>

Witamy na stronach Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej

Od 2000 roku prowadzimy studia metodami i technikami kształcenia na odległość, ze szczególnym wykorzystaniem Internetu. W naszej ofercie znajdą Państwo:

Czteroletnie studia inżynierskie na kierunkach

 • Informatyka (Wydział Elektryczny)
 • Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
 • Automatyka i Robotyka (Wydział Mechatroniki)

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Elektryczny)

Studia podyplomowe, roczne w tematyce "Informatyka i techniki Internetu".

Zachęcamy do odwiedzenia naszych stron, na których znajdą Państwo szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów studiów


W roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 Ośrodek Kształcenia na Odległość w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Szkoleń Sp. z o.o. realizuje projekt

„Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce”

w ramach Działania 9.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do nauczycieli, którzy mieszkają i/lub pracują na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauczycieli ze szkół znajdujących się na wsiach i w małych ośrodkach miejskich (poniżej 50 000 mieszkańców) oraz nauczycieli szkolenia zawodowego.

W ramach projektu nauczyciele mogą uczestniczyć bezpłatnie w kursach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej na terenie uczelni.

Oferta obejmuje 12 kursów technicznych w 3 blokach tematycznych:

E-edukacja, Informatyka i Elektronika

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Czytaj więcej >>

Ośrodek Kształcenia na Odległość PW realizował w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” zadanie 5 pt. „Tworzenie i modernizacja programów studiów, podręczników multimedialnych, zdalnych laboratoriów na studiach oferowanych w formie kształcenia na odległość”, w okresie od 01.10.2008 do 31.12.2011.

Więcej >>
Wybrane podręczniki Ośrodka Kształcenia na Odległość są dostępne bezpłatnie dla wszystkich na: