Ośrodek Kształcenia na Odległość
Pracownicy Ośrodka
Bogdan Galwasprof. dr hab. inż. Bogdan Galwas
Założyciel Ośrodka Kształcenia na Odległość
Telefon: +48 (22) 234-57-84
E-mail: bgalwas@okno.pw.edu.pl
Elżbieta Piwowarskadoc. dr inż. Elżbieta Piwowarska
Dyrektor Ośrodka Kształcenia na Odległość
Telefon: +48 (22) 234-57-84
E-mail: elzbieta.piwowarska@pw.edu.pl
Elżbieta Latosmgr Elżbieta Latos
Studia Inżynierskie
Telefon: +48 (22) 234-7770
E-mail: elzbieta.latos@pw.edu.pl
 lic. Bożena Dybicz
Studia Podyplomowe
Studia Magisterskie
Telefon: +48 (22) 234-57-85
E-mail: bozena.dybicz@pw.edu.pl
Katarzyna PomaskaKatarzyna Pomaska
Sekretariat
Telefon: +48 (22) 234-57-84
E-mail: katarzyna.pomaska@pw.edu.pl
Izabela Maleńczykmgr Izabela Maleńczyk
Informacja i marketing
Telefon: +48 (22) 234-57-85
E-mail: izabela.malenczyk@pw.edu.pl
 mgr Agata Sroczyńska
Księgowość / Projekty unijne
Telefon: +48 (22) 234-61-35
E-mail: agata.sroczynska@pw.edu.pl
Mariola Godziemba-Maliszewskamgr Mariola Godziemba-Maliszewska
Księgowość / Projekty unijne
Telefon: +48 (22) 234-61-35
E-mail: mariola.maliszewska@pw.edu.pl
Marcin Godziemba-Maliszewskimgr inż. Marcin Godziemba-Maliszewski
Dział IT - Główny specjalista
Telefon: +48 (22) 234-51-76
E-mail: marcin.maliszewski@pw.edu.pl
Tomasz Radwańskiinż. Tomasz Radwański
Dział IT - Starszy specjalista
Telefon: +48 (22) 234-51-76
E-mail: tomasz.radwanski@pw.edu.pl
 Radosław Sobieraj
Dział IT - Specjalista
Telefon: +48 (22) 234-51-76
E-mail: radoslaw.sobieraj@pw.edu.pl
 mgr inż. Emil Grochocki
Dział IT - Specjalista
Telefon: +48 (22) 234-53-88
E-mail: emil.grochocki@pw.edu.pl
Rada programowa
Stanisław Osowskiprof. dr hab.inż. Stanisław Osowski
Przewodniczący
E-mail: sto@iem.pw.edu.pl
 prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek
Przedstawiciel Wydziału Mechatroniki
E-mail: j.kurek@mchtr.pw.edu.pl
Kinga Kurowskadr inż. Kinga Kurowska
Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia
E-mail: kinga.kurowska@pw.edu.pl
Elżbieta Piwowarskadoc. dr inż. Elżbieta Piwowarska
Dyrektor OKNO PW
E-mail: epiwowar@okno.pw.edu.pl
Remigiusz Rakprof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Przedstawiciel Wydziału Elektrycznego
E-mail: rrak@okno.pw.edu.pl
 mgr inż. Andrzej Zajkowski
Dyrektor Centrum Informatyzacji PW
E-mail: andrzej.zajkowski@pw.edu.pl
 dr hab. inż. Andrzej Zalewski
Przedstawiciel Wydziału EiTI
E-mail: a.zalewski@ia.pw.edu.pl
Pełnomocnicy Dziekanów
 dr inż. Grzegorz Tarapata
Pełnomocnik Dziekana wydziału EiTI do spraw studiów inżynierskich
E-mail: g.tarapata@ise.pw.edu.pl
 dr inż. Tomasz Winek
Pełnomocnik Dziekana wydziału Elektrycznego do spraw studiów inżynierskich, magisterskich
E-mail: tomasz.winek@ee.pw.edu.pl
Paweł Wnukdr inż. Paweł Wnuk
Pełnomocnik Dziekana wydziału Mechatroniki do spraw studiów inżynierskich
E-mail: pwnuk@mchtr.pw.edu.pl