Ośrodek Kształcenia na Odległość
Projekty zrealizowane w Ośrodku Kształcenia na Odległość
w poprzednich latach

Od maja 2014 OKNO PW realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy kadrę akademicką oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnych kursach
e-learningowych pozwalających na zdobycie umiejętności tworzenia własnych materiałów oraz przygotowywania i prowadzenia kursów multimedialnych.
Strona Projektu >>

W ramach projektu przeprowadzony został Konkurs Stypendialny na udział
w Szkole Letniej ITSS 2014 (International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves), Kopenhaga, 5-11 lipca 2014 r. Czytaj więcej >>


W roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 Ośrodek Kształcenia na Odległość
w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Szkoleń Sp. z o.o. zrealizował projekt

„Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce”

w ramach Działania 9.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do nauczycieli, którzy mieszkają i/lub pracują na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauczycieli ze szkół znajdujących się na wsiach i w małych ośrodkach miejskich (poniżej 50 000 mieszkańców) oraz nauczycieli szkolenia zawodowego.

W ramach projektu nauczyciele mogli uczestniczyć bezpłatnie w kursach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej na terenie uczelni.

Oferta obejmowała 12 kursów technicznych w 3 blokach tematycznych:

E-edukacja, Informatyka i Elektronika

W okresie od 01.10.2008 do 31.12.2011 Ośrodek Kształcenia na Odległość PW realizował w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” zadanie 5 pt. „Tworzenie i modernizacja programów studiów, podręczników multimedialnych, zdalnych laboratoriów na studiach oferowanych w formie kształcenia na odległość”.

Czytaj Więcej >>