Limity przyjęć na studia 2023/2024 na semestr letni

Tabela 1. Limity miejsc na studia niestacjonarne na odległość pierwszego stopnia w semestrze letnim 2023/2024.

Studia niestacjonarne I stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział II 2024
Elektronika i telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 60

Tabela 2. Limity miejsc na studia niestacjonarne na odległość drugiego stopnia w semestrze letnim 2023/2024.

Studia niestacjonarne II stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział II 2024
Informatyka  Elektroniki i Technik Informacyjnych 30
Informatyka stosowana Elektryczny 50