Studenci

Czteroletnie studia inżynierskie na kierunkach:

  • Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
  • Informatyka Stosowana (Wydział Elektryczny)
  • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Wydział Mechatroniki)

Dwuletnie studia magisterskie na kierunkach:

  • Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
  • Informatyka Stosowana (Wydział Elektryczny)
  • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Wydział Mechatroniki)

Wszystkie informacje i aktualności związane z tokiem studiów I i II stopnia w Ośrodku Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej znajdą Państwo na nowej platformie edukacyjnej LeIA.

Przejście do ogłoszeń na platformie edukacyjnej LeIA