Absolwenci

Absolwenci Ośrodka Kształcenia na Odległość – zdolni, kreatywni, ambitni…

Najczęściej łączą naukę z pracą i życiem osobistym. Specyfika studiów przez Internet daje im możliwość zrealizowania marzeń o dyplomie najlepszej technicznej uczelni w Polsce. Ośrodek może się poszczycić coraz szerszym gronem absolwentów, którzy ukończyli studia z wynikiem celującym. Spod naszych skrzydeł wychodzą najbardziej utalentowani specjaliści, którzy znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży IT i innych wysoko rozwiniętych technologii, zasilają międzynarodowe korporacje lub z sukcesami budują swoje biznesy. Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

Chcąc ich wyróżnić prezentujemy cykl przedstawiający sylwetki najlepszych absolwentów.  

Zobacz, kim są nasi absolwenci i jak wspominają Politechnikę Warszawską!