Limity przyjęć na studia 2024/2025

Zgłoszenia kandydatów na studia niestacjonarne na odległość pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2023/2024 są przyjmowane w okresie od 01.08.2024 r. do 28.08.2024 r.

Zainteresowani kandydaci powinni dokonać obowiązkowego zgłoszenia w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (Internetowa Rekrutacja Kandydatów (pw.edu.pl)  i dokonać opłaty rekrutacyjnej nie później niż w dniu 28 sierpnia 2024 r.

Niezbędne informacje dotyczące rekrutacji zostały zamieszczone w sekcji Kandydaci odpowiednio dla Studiów I  oraz Studiów II stopnia.

Tabela 1. Limity miejsc na studia niestacjonarne na odległość pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2024/2025.

Studia niestacjonarne I stopnia Liczba miejsc  Liczba miejsc
Kierunek Wydział X 2024 II 2025
Elektronika i telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 60 60
Informatyka Stosowana Elektryczny 60 -
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa Mechatroniki 80 -

Tabela 2. Limity miejsc na studia niestacjonarne na odległość drugiego stopnia w semestrze zimowym 2024/2025.

Studia niestacjonarne II stopnia Liczba miejsc  Liczba miejsc
Kierunek Wydział X 2024 II 2025
Informatyka  Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Informatyka stosowana Elektryczny 75 50
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa Mechatroniki  60 -