Metodyka Nauczania Online – Podsumowanie

Szkolenia miały na celu podniesienie jakości nauczania i poprawienie komunikacji na linii nauczyciel akademicki - student. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy istotne w pracy Ośrodka.

Cykliczne spotkania odbywały się  zdalnie przy użyciu narzędzia Collaborate w poniedziałki od godz. 17:30. Prowadzili je nasi pracownicy: mgr Anna Dąbrowska, dr inż. Krzysztof Madziar oraz inż. Tomasz Radwański.

Tematyka poszczególnych szkoleń:

  • Inauguracja kursu. Autoprezentacja i komunikacja ze studentem. Metodyka nauczania – zarys historyczny. Współczesne tendencje i trendy.
  • Motywacja.
  • Testowanie. Testy formatywne i sumatywne. Rola testów.
  • Przedmiot w realu czyli teoria a praktyka.
  • Prezentacje. Czego unikać a co stosować w prezentacji
  • Współpraca między wykładowcami.
  • Materiały dydaktyczne dostępne w sieci (podkasty, TED talki, filmy YT).
  • Problemy techniczne: jakie występują najczęściej i jak je rozwiązywać.
  • Przypadki trudne.
  • Podsumowanie kursu, quiz, ankieta, dyskusja.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia "Metodyka Nauczania Online" za aktywny udział i zaangażowanie w nasze spotkania.