PW w międzynarodowym rankingu dyscyplin QS

Politechnika Warszawska po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych uczelni na świecie w zestawieniach dyscyplin QS World University Rankings by Subject.

Utrzymaliśmy pozycję najlepszej polskiej szkoły wyższej w obszarze Inżynieria i technologia (Engineering & Technology) oraz trzecią w obszarze nauk ścisłych (Natural Sciences). Oba te zestawienia obejmowały ponad 500 instytucji. Ponadto PW została w zestawieniu obejmującym 240 szkół wyższych w dyscyplinie Architektura (Architecture and Built Environment). Co warte podkreślenia, jest tu jedynym przedstawicielem Polski. Nasza uczelnia została też oceniona w dyscyplinie Biznes i zarządzanie (Business and Management Studies), obejmującej ponad 500 instytucji. Tu zajmuje piąte miejsce wśród polskich szkół wyższych.

W obszarze Engineering & Technology PW została sklasyfikowana w 4 dyscyplinach, w tym w trzech na 1. miejscu w Polsce: Chemical, Electrical & Electronic, Mechanical, Aeronautical & Manufacturing.

W obszarze Natural Sciences Politechnika Warszawska również znalazła się w 4 dyscyplinach, w tym w jednej na 1. miejscu w Polsce – Materials Science.

Szczegółowa lista dyscyplin, w których sklasyfikowano PW:

  • Computer Science: miejsca 251-300 (utrzymanie pozycji)
  • Chemical Engineering: miejsca 251-300 (spadek z miejsc 201-250)
  • Electrical and Electronic Engineering: miejsca 201-250 (spadek z miejsc 151-200)
  • Mechanical, Aeronautical and Manufacturing Engineering: miejsca 151-200 (utrzymanie pozycji)
  • Materials Science: miejsca 201-250 (utrzymanie pozycji)
  • Chemistry: miejsca 301-350 (utrzymanie pozycji)
  • Mathematics: miejsca 301-350 (utrzymanie pozycji)
  • Physics and Astronomy: miejsca 251-300 (utrzymanie pozycji)
  • Architecture and Built Environment: miejsca 201-240 (spadek z miejsc 151-200)
  • Business and Management Studies: miejsca 551-600 (utrzymanie pozycji)

QS World University Rankings by Subject 2024 należy do grupy rankingów przygotowywanych przez firmę Quacquarelli Symonds – międzynarodowego eksperta w zakresie szkolnictwa wyższego. 

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie www.topuniversities.com/subject-rankings