Rekrutacja 2023/2024 - I stopień

Szanowni Kandydaci!

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane w IRK wyniki  I etapu rekrutacji dla I stopnia.

Osoby, które w systemie rekrutacyjnym mają status zakwalifikowany lub lista rezerwowa zobowiązane są do dostarczenia dokumentów zgodnie z wykazem:

Kandydaci I stopnia – Dostarczenie dokumentów / Studia I stopnia / Kandydaci / Strona główna - Ośrodek Kształcenia Na Odległość (pw.edu.pl)

Zapraszamy w dniach:

31.01(środa) - 8-16

1.02(czwartek) - 9-17

2.02(piątek) - 8-16