Rekrutacja 2023/2024 - II stopień

Szanowni Kandydaci!

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane w IRK wyniki I etapu rekrutacji dla II stopnia.

Osoby, które w systemie rekrutacyjnym mają status zakwalifikowany lub lista rezerwowa zobowiązane są do dostarczenia dokumentów zgodnie z wykazem:

Kandydaci II stopnia –Dostarczenie dokumentów / Studia II stopnia / Kandydaci / Strona główna - Ośrodek Kształcenia Na Odległość (pw.edu.pl)

Zapraszamy w dniach:

7.02(środa) - 8-16

8.02(czwartek) - 9-17

9.02 (piątek) 8-16