Kontakt

Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

 

Wsparcie działu IT 

W przypadku problemów związanych z systemami informatycznymi obsługiwanymi przez Ośrodek prosimy o kontakt za pomocą:

  • poczty elektronicznej na adres: pomoc@okno.pw.edu.pl
  • telefonicznie pod numer (22) 234 + wew: 5176 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00)

W przypadku problemów związanych z platformami ogólnouczelnianymi Moodle ePW i USOSweb:

  • poczty elektronicznej na adres: pomoc.elearning@pw.edu.pl

W związku z sytuacją epidemiologiczną preferowany jest kontakt mailowy ze względu na formę dyżurów.

 

Kancelaria Ośrodka Kształcenia na Odległość

tel.: +48 (22) 234 5784,

Gmach Główny PW, pokój 324