Kalendarz akademicki

Szczegółowy harmonogram studiów niestacjonarnych na odległość: konsultacji, zjazdów, egzaminów oraz przerw świątecznych.