O Ośrodku

Ogólnie znane i uznane zalety Kształcenia na Odległość (ang. Distance Education) wynikają z tego, że jest to kształcenie wolne od ograniczeń związanych z miejscem nauczania, czasem nauczania oraz jego tempem.
Są to więc studia przeznaczone dla ludzi pracujących, zajętych, zmuszonych do pogodzenia nauki z wieloma innymi obowiązkami, dla których kształcenie jest połączeniem konieczności, szansy i zawsze dużego wysiłku.
To dla nich opracowano 30 lat temu zaoczny, weekend-owy model studiów, pozwalający studiować w wolne od pracy dni. Jednakże jest to model wymagający spędzania setek godzin w roku w przejazdach pociągami i autobusami. Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej opracował i wprowadził do praktyki nowy model studiowania "na odległość" z wykorzystaniem Internetu, zwany modelem SPRINT. Wzorem dla nas były studia na odległość prowadzone przez Open University w Wielkiej Brytanii i FernUniversität w Niemczech. Zastosowany model oparty jest na założeniu, że studiując na odległość student ma możliwość samodzielnego dobierania: 

  • czasu studiowania
  • miejsca studiowania
  • tempa studiowania

W wielu przypadkach jest to wygodne, w wielu przypadkach bez wymienionych udogodnień podjęcie studiów nie byłoby możliwe. Aby ułatwić kształcenie model SPRINT wykorzystuje najnowsze osiągnięcia telekomunikacji, informatyki i technik multimedialnych.