Projekty zrealizowane

SEZAM: System Edukacyjnych Zasobów Akademickich i Multimedialnych

Data publikacji: 15.09.2020

Zadanie 46 pn. „SEZAM: System Edukacyjnych Zasobów Akademickich i Multimedialnych” realizowane w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji zadania: od 1.03.2018 do 31.12.2021

AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców

Data publikacji: 15.09.2020

Zadanie 1 pn. „Opracowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym nowego programu kształcenia z zakresu automatyki i robotyki na studiach niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Mechatroniki realizowane w ramach projektu „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość zadania 499 600 zł.

Katalog INFORMATYKA w Repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych SEZAM

Data publikacji: 18.06.2021

Zadanie 24: „Katalog INFORMATYKA w Repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych SEZAM” realizowane w ramach projektu „NERW2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji zadania: od: 01.04.2021 r. do: 31.12.2023 r.

Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu i doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych

Data publikacji: 15.09.2020

Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu i doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych logo

Od maja 2014 OKNO PW realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy kadrę akademicką oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnych kursach e-learningowych pozwalających na zdobycie umiejętności tworzenia własnych materiałów oraz przygotowywania i prowadzenia kursów multimedialnych.

W ramach projektu przeprowadzony został Konkurs Stypendialny na udział w Szkole Letniej ITSS 2014 (International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves), Kopenhaga, 5-11 lipca 2014 r.

Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania

Data publikacji: 15.09.2020

1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją. Koordynatorem Projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, które przygotowało go wspólnie ze Studium Języków Obcych, Ośrodkiem Kształcenia na Odległość oraz Zespołem Rektorskim ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX. Więcej >>

Projekt: „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”

Data publikacji: 12.04.2022

Zadanie 6 - Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych.

Okres realizacji zadania: 01.04.2020 r. - 31.12.2023 r.

Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce

Data publikacji: 15.09.2020

Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce

W roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 Ośrodek Kształcenia na Odległość w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Szkoleń Sp. z o.o. zrealizował projekt „Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce” w ramach Działania 9.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do nauczycieli, którzy mieszkają i/lub pracują na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauczycieli ze szkół znajdujących się na wsiach i w małych ośrodkach miejskich (poniżej 50 000 mieszkańców) oraz nauczycieli szkolenia zawodowego.

W ramach projektu nauczyciele mogli uczestniczyć bezpłatnie w kursach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej na terenie uczelni.

Oferta obejmowała 12 kursów technicznych w 3 blokach tematycznych: E-edukacja, Informatyka, Elektronika.

Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Data publikacji: 15.09.2020

Program rozwojowy Politechniki Warszawskiej

W okresie od 01.10.2008 do 31.12.2011 Ośrodek Kształcenia na Odległość PW realizował w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” zadanie 5 pt. „Tworzenie i modernizacja programów studiów, podręczników multimedialnych, zdalnych laboratoriów na studiach oferowanych w formie kształcenia na odległość”.