Aktualności

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską

Data publikacji: 01.02.2023

Jakie prace można zgłaszać?

  • z dyscyplin: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne lub Informatyka Techniczna i Telekomunikacja,
  • napisane w języku polskim lub angielskim,
  • obronione w roku kalendarzowym 2022.

Politechnika Warszawska w Best Global Universities Rankings

Data publikacji: 26.01.2023

Trzecie miejsce w Polsce, 299. w Europie i 732. na świecie – to wynik PW w najnowszym ogólnoświatowym zestawieniu przygotowanym przez U.S. News & World Report.

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca

Data publikacji: 23.01.2023

Do 25 stycznia 2023 roku trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Dla kogo?

  • Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.
  • Organizatorzy czekają również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Absolwenci Ośrodka Kształcenia na Odległość – zdolni, kreatywni, ambitni…

Data publikacji: 18.01.2023

Zobacz, kim są nasi absolwenci i jak wspominają Politechnikę Warszawską!

Weronika Szpytma ukończyła studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem celującym i otrzymała tytuł zawodowy magister inżynier.

Uczymy się przez platformę edukacyjną MOODLE OKNO

Data publikacji: 17.01.2023

„Zjazd 1 – Podstawy Technologii Informacyjnej” jest pierwszym ze zjazdów laboratoryjnych realizowanych w Ośrodku Kształcenia na Odległość w trakcie studiów I stopnia, na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka Stosowana oraz Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa.

Absolwenci Ośrodka Kształcenia na Odległość – zdolni, kreatywni, ambitni…

Data publikacji: 12.01.2023

Zobacz, kim są nasi absolwenci i jak wspominają Politechnikę Warszawską!

Mateusz Czyżnikiewicz ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem celującym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Rekrutacja 10.01.2023 - 3.02.2023 r.

Data publikacji: 09.01.2023

Od 10 stycznia rusza rekrutacja kandydatów na studia w systemie IRK!

IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) to serwis dla kandydatów na studia, stosowany przez największe uczelnie w Polsce.

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 04.01.2023

Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest częścią Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Wsparcie jest skierowane do osób z niesprawnością narządu ruchu, niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, w kryzysie zdrowia psychicznego, z chorobami przewlekłymi, z trudnościami w uczeniu, z innymi niepełnosprawnościami. Sekcja udziela pomocy studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i bez tego dokumentu (na podstawie zaświadczeń lekarskich). Wspiera także studentów z niepełnosprawnościami przebywającymi na wymianach międzynarodowych.