Ogłoszenie o praktykach letnich

Przyjmiemy Studentów na praktyki do Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. Praktyki odbywać się będą w dniach od 1 lipca do 30 września 2021 r. Czas trwania praktyk dla jednej osoby ustala się na 180 godzin.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do Pani Marioli Godziemba-Maliszewskiej na adres mailowy: praca.okno@pw.edu.pl do 25 czerwca 2021.

Oferujemy:

 • realizacja praktyk w godzinach pracy biura, tj. 8:00 - 16:00
 • zdobycie kompetencji oraz wiedzy technicznej 
 • możliwość rozwoju w obszarach związanych z technologiami IT
 • przyjazną atmosferę w zgranym zespole specjalistów otwartych na dzielenie się wiedzą.
 • po zakończonych praktykach zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk oraz możliwość kontynuowania współpracy i zawarcie umowy dla wybranych osób

Proponowane zadania w ramach praktyk:

 • Zapoznanie z platformą Moodle pod kątem możliwości programowania dodatkowych elementów platformy (wtyczki, moduły);
 • Przygotowanie środowiska testowego umożlwiającego przetestowanie oraz debugowanie wytworzonych modułów;
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia tematów graficznych na platformie Moodle;
 • Opracowanie koncepcji modyfikacji tematu graficznego dla platformy Moodle pod kątem możliwości zmiany rozmiaru tekstu oraz kontrastu (WCAG);
 • Zaprojektowanie niezbędnych funkcji i zmian w bieżącym temacie graficznym, opracowanie dokumentacji technicznej;

Profil kandydata:

 • osoba z ogólną wiedzą z zakresu informatyki, programowania
 • zaangażowana i nastawiona na rozwój
 • posiadająca umiejętności komunikacyjne z komunikatywną znajomością języka angielskiego
 • mile widziana znajomość platformy Moodle