Ośrodek Kształcenia na Odległość
Ważna informacja dla Studentow

Zajęcia stacjonarne z 14 marca odbędą się w formie wideokonferencji.
Egzaminy 4 i 18 kwietnia będą również w miarę możliwości odbywały się drogą zdalną. Decyzja o końcowej formie zaliczenia przedmiotu należy do wykładowcy. W przypadku braku zdalnego egzaminu, zaliczenia sesji wiosennej przeniesione zostaną na czerwiec i wrzesień.

Witamy na stronach Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej

Od 2000 roku prowadzimy studia metodami i technikami kształcenia na odległość, ze szczególnym wykorzystaniem Internetu. W naszej ofercie znajdą Państwo:

Czteroletnie studia inżynierskie na kierunkach:

 • Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
 • Informatyka Stosowana (Wydział Elektryczny)
 • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Wydział Mechatroniki)

Dwuletnie studia magisterskie na kierunkach:

 • Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • Informatyka Stosowana (Wydział Elektryczny),
 • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Wydział Mechatroniki) Nowy kierunek >>

Zachęcamy do odwiedzenia naszych stron, na których znajdą Państwo szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów studiów


Aktualnie realizowane projekty
 • Zadanie 1 pn. „Opracowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym nowego programu kształcenia z zakresu automatyki i robotyki na studiach niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Mechatroniki realizowane w ramach projektu „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość zadania 499 600 zł. Czytaj Więcej >>

 • Zadanie 46 pn. „SEZAM: System Edukacyjnych Zasobów Akademickich i Multimedialnych” realizowane w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość zadania 3 045 174 zł. Czytaj Więcej >>

 • „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”
  1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją. Koordynatorem Projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, które przygotowało go wspólnie ze Studium Języków Obcych, Ośrodkiem Kształcenia na Odległość oraz Zespołem Rektorskim ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX. Czytaj Więcej >>