Kandydaci

Aktualności

Wyniki kwalifikacji kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia przez Internet w semestrze zimowym 2021

Data publikacji: 03.09.2021

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia przez Internet w semestrze zimowym 2021.

Uwaga: Kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do dostarczenia oryginalnych dokumentów do Biura Ośrodka - więcej informacji. Kandydaci, którzy nie dostarczą oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie nie zostaną przyjęci na studia!

Lista kandydatów zakwalifikowanych na studia:

Lista kandydatów niezakwalifikowanych na studia:

Wyniki kwalifikacji kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia przez Internet w semestrze zimowym 2021

Data publikacji: 03.09.2021

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia przez Internet w semestrze zimowym 2021.

Uwaga: Kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do dostarczenia oryginalnych dokumentów do Biura Ośrodka - więcej informacji. Kandydaci, którzy nie dostarczą oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie nie zostaną przyjęci na studia!

Lista kandydatów zakwalifikowanych na studia:

Lista kandydatów niezakwalifikowanych na studia:

Rekrutacja na semestr zimowy 2021

Data publikacji: 17.06.2021

Rekrutacja elektroniczna na studia I lub II stopnia trwa od 03.08.2021 do 27.08.2021

W ramach procedury rekrutacyjnej należy dokonać obowiązkowego zapisu elektronicznego  www.zapisy.pw.edu.pl oraz dołączyć wymagane dokumenty* w wyznaczonym terminie.

*Terminy dostarczania oryginalnych dokumentów:

  • Studia I stopnia - link
  • Studia II stopnia - link

Prosimy również zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w zakładkach dla Kandydatów:

Rekrutacja na semestr letni 2021

Data publikacji: 04.01.2021

Rekrutacja elektroniczna na studia I lub II stopnia trwa od 11.01.2021 do 03.02.2021

W ramach procedury rekrutacyjnej należy dokonać obowiązkowego zapisu elektronicznego  www.zapisy.pw.edu.pl.

Termin dostarczania oryginalnych dokumentów przez Kandydatów będzie podany w późniejszym terminie.

Prosimy również zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w zakładkach dla Kandydatów:

Badania lekarskie kandydatów na studia

Data publikacji: 07.10.2020

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć do 15 listopada 2020 r.