Kandydaci

Aktualności

Rekrutacja na studia niestacjonarne na odległość 2024/2025

Data publikacji: 07.03.2024

Rekrutacja elektroniczna na studia niestacjonarne na odległość I i II stopnia trwa od 01.08.2024 r. do 28.08.2024 r.

W ramach procedury rekrutacyjnej należy dokonać obowiązkowego zapisu elektronicznego oraz dołączyć wymagane dokumenty* w wyznaczonym terminie.

*Terminy dostarczania oryginalnych dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na studia:

 • Studia I stopnia - link
 • Studia II stopnia - link

Prosimy również zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w zakładkach dla Kandydatów:

Rekrutacja dotyczy następujących kierunków:

Studia I stopnia:

 • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa- Wydział Mechatroniki,
  • specjalność: Informatyka Przemysłowa;
 • Elektronika i Telekomunikacja - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • specjalności: Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne, Teleinformatyka;
 • Informatyka Stosowana - Wydział Elektryczny,
  • specjalność: Informatyka Stosowana;

Studia II stopnia:

 • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa- Wydział Mechatroniki,
  • specjalność: Automatyka;
 • Informatyka- Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • specjalność: Systemy internetowe wspomagania zarządzania;
 • Informatyka Stosowana- Wydział Elektryczny,
  • specjalności: Inżynieria oprogramowania,  Informatyka w biznesie;

Limity przyjęć na studia 2024/2025

Data publikacji: 15.04.2024

Zgłoszenia kandydatów na studia niestacjonarne na odległość pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2023/2024 są przyjmowane w okresie od 01.08.2024 r. do 28.08.2024 r.

Zainteresowani kandydaci powinni dokonać obowiązkowego zgłoszenia w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (Internetowa Rekrutacja Kandydatów (pw.edu.pl)  i dokonać opłaty rekrutacyjnej nie później niż w dniu 28 sierpnia 2024 r.

Niezbędne informacje dotyczące rekrutacji zostały zamieszczone w sekcji Kandydaci odpowiednio dla Studiów I  oraz Studiów II stopnia.

Tabela 1. Limity miejsc na studia niestacjonarne na odległość pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2024/2025.

Studia niestacjonarne I stopnia Liczba miejsc  Liczba miejsc
Kierunek Wydział X 2024 II 2025
Elektronika i telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 60 60
Informatyka Stosowana Elektryczny 60 -
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa Mechatroniki 80 -

Tabela 2. Limity miejsc na studia niestacjonarne na odległość drugiego stopnia w semestrze zimowym 2024/2025.

Studia niestacjonarne II stopnia Liczba miejsc  Liczba miejsc
Kierunek Wydział X 2024 II 2025
Informatyka  Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Informatyka stosowana Elektryczny 75 50
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa Mechatroniki  60 -

Badania lekarskie kandydatów na studia

Data publikacji: 07.03.2023

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego.

Badania lekarskie muszą być wykonane przez dowolnego lekarza medycyny pracy. Skierowanie należy pobrać z IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
Sugerujemy skontaktowanie się z jedną z przychodni Centermed, które dla kandydatów na Politechnikę Warszawską stosują ceny preferencyjne. Aby skorzystać z tych preferencji należy zatelefonować na numer 22 592 48 00, gdzie uzyska się szczegółowe informacje co do dalszej procedury.

Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy przesłać listownie na adres:

Ośrodek Kształcenia na Odległość „OKNO"
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
z dopiskiem studia inżynierskie lub magisterskie