Kandydaci

Aktualności

Limity przyjęć na studia

Data publikacji: 29.07.2022

Zgłoszenia kandydatów na studia niestacjonarne na odległość pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2022/2023 są przyjmowane w okresie od 2 sierpnia do 29 sierpnia 2022 r.

Zainteresowani kandydaci powinni dokonać obowiązkowego zgłoszenia w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (Internetowa Rekrutacja Kandydatów (pw.edu.pl)  i dokonać opłaty rekrutacyjnej nie później niż w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Niezbędne informacje dotyczące rekrutacji zostały zamieszczone w sekcji Kandydaci odpowiednio dla Studiów I  oraz Studiów II stopnia.

Rekrutacja na semestr zimowy 2022

Data publikacji: 11.04.2022

Rekrutacja elektroniczna na studia I lub II stopnia trwa od 02.08.2022 do 29.08.2022 

W ramach procedury rekrutacyjnej należy dokonać obowiązkowego zapisu elektronicznego oraz dołączyć wymagane dokumenty* w wyznaczonym terminie.

*Terminy dostarczania oryginalnych dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na studia:

  • Studia I stopnia - link
  • Studia II stopnia - link

Prosimy również zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w zakładkach dla Kandydatów:

Badania lekarskie kandydatów na studia

Data publikacji: 11.04.2022

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego.