Rekrutacja na studia niestacjonarne na odległość I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Zgłoszenia kandydatów na studia niestacjonarne na odległość pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2021/2022 są przyjmowane w okresie od 3 sierpnia do 27 sierpnia 2021 r.

Zainteresowani kandydaci powinni dokonać obowiązkowego zgłoszenia w portalu rekrutacyjnym PW (www.zapisy.pw.edu.pl) i dokonać opłaty rekrutacyjnej nie później niż w dniu 27 sierpnia 2021 r.

Niezbędne informacje dotyczące rekrutacji zostały zamieszczone w sekcji Kandydaci odpowiednio dla Studiów I oraz Studiów II stopnia.

Tabela 1. Limity miejsc na studia niestacjonarne na odległość pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2021/2022.

Studia niestacjonarne I stopnia Liczba miejsc na studiach niestacjonarnych
Kierunek Wydział/Kolegium od X 2021 od II 2022
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa Mechatroniki 60  
Elektronika i telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 60 60
Informatyka stosowana Elektryczny 50  

Tabela 2. Limity miejsc na studia niestacjonarne na odległość drugiego stopnia w semestrze zimowym 2021/2022.

Studia niestacjonarne II stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział od X 2021 od II 2022
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa Mechatroniki 50 _
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 40 40
Informatyka stosowana Elektryczny 50 50