Rekrutacja w roku akademickim 2020/2021 na semestr letni została zakończona

Wszystkim przyjętym kandydatom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Osoby przyjęte zobowiązane są dostarczyć dokumenty w ramach rekrutacji na studia I i II stopnia w terminie 11.02-19.02.2021. 

Brak dostarczenie dokumentów będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

  • oryginał matury do wglądu + koniecznie ksero matury
  • 2 zdjęcia
  • do wglądu dowód osobisty

Studia II stopnia

  • oryginał dyplomu + koniecznie ksero dyplomu
  • suplement + koniecznie ksero suplementu
  • CV
  • 2 zdjęcia
  • do wglądu dowód osobisty

Dokumenty należy dostarczyć osobiście

Na dostarczenie dokumentów Student umawia się poprzez system zapisów do Biura logując się poprzez:

Zakładka:

  • Tablica
  • Zapisy na wizytę w Biurze PW

Dane logowania otrzymają Państwo na adres email podany podczas rekrutacji.