Warsztaty ENHANCE on-line learning and teaching

W dniach 1-2 lipca br. Politechnika Warszawska organizuje, w formie on-line, międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli akademickich poświęcone zdalnemu nauczaniu. Warsztaty są działaniem w ramach konsorcjum ENHANCE.

W ich trakcie omówione zostaną, m.in.: organizacja nauczana zdalnego, ocenianie, formy kształcenia, rola i rodzaje narzędzi informatycznych.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://workshop.enhance.pw.edu.pl/

Wydarzenie składa się z trzech części, w tym dwie: pierwsza - omówienie doświadczeń zdalnego nauczania i trzecia - podsumowanie warsztatów, są ogólnodostępne. W trakcie części zamkniętej  - „Coffee table workshop” - zaproszeni nauczyciele oraz studenci z uczelni tworzących konsorcjum ENHANCE będą dyskutować na temat możliwych usprawnień w zakresie organizacji edukacji zdalnej.