Wyniki kwalifikacji kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia przez Internet w semestrze zimowym 2021

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia przez Internet w semestrze zimowym 2021.

Uwaga: Kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do dostarczenia oryginalnych dokumentów do Biura Ośrodka - więcej informacji. Kandydaci, którzy nie dostarczą oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie nie zostaną przyjęci na studia!

Lista kandydatów zakwalifikowanych na studia:

Lista kandydatów niezakwalifikowanych na studia: