AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców

Zadanie 1 pn. „Opracowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym nowego programu kształcenia z zakresu automatyki i robotyki na studiach niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Mechatroniki realizowane w ramach projektu „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość zadania 499 600 zł.

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku Automatyka i Robotyka mają na celu przygotowanie specjalistów w dziedzinie projektowania, wdrażania i utrzymywania nowoczesnych układów sterowania, pozwalających na pracę urządzeń przemysłowych z ograniczonym udziałem człowieka. Studia II-go stopnia (magisterskie) pogłębiają wiedzę i rozwijają umiejętności w zakresie twórczego wykorzystania narzędzi matematycznych i informatycznych do projektowania systemów automatyki przemysłowej. Ponieważ praktycznie wszystkie obecne systemy automatyki wykorzystują komputerowe systemy sterowania, specjalista z dziedziny automatyki i robotyki musi mieć odpowiednie przygotowanie informatyczne. Dyscyplina korzysta również z osiągnięć elektroniki, fizyki i matematyki.

Idealni kandydaci

Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) automatyki i robotyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz kierunków pokrewnych. Absolwenci studiów I-go stopnia innych kierunków powinni liczyć się z koniecznością uzupełnienia wymagań programowych, poprzez konieczność zaliczenia wyznaczonych przedmiotów uzupełniających (max. 30 ECTS).

Specjalność Automatyka: program przygotowany w ramach projektu

Politechnika Warszawska realizuje projekt „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców”. W ramach tego projektu są tworzone nowe i modyfikowane aktualne programy studiów i moduły kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka. Projekt dotyczy studiów na Wydziale Mechatroniki i Wydziale Elektrycznym, w tym zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych - administrowanych przez Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO). Celem projektu jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów kierunku Automatyka i Robotyka do podjęcia efektywnej i satysfakcjonującej pracy oraz zapewnienie możliwości rozwoju kariery zawodowej. Programy studiów i przedmiotów zostały przygotowane we współpracy z przedstawicielami pracodawców: Siemens Sp. z o.o., Pilz Polska Sp. z.o.o., SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o., ABB Sp. z o.o.. Osoby z przedsiębiorstw będą również brały udział w prowadzeniu zajęć, konsultacjach projektów i prac dyplomowych. Takie działania znacznie zwiększają potencjał studentów i dają szansę osiągnięcia sukcesów w pracy zawodowej. W przypadku studiów niestacjonarnych program studiów obejmuje 4 semestry:

  • Sem 1: przedmioty podstawowe
  • Sem 2: przedmioty z zakresu modelowania i analizy systemów oraz zastosowań informatyki
  • Sem 3: przedmioty specjalności
  • Sem 4: realizacja pracy dyplomowej

UWAGA Osoby, które spełnią warunki uczestnictwa w projekcie będą miały możliwość ubiegania się o obniżenie ostatniej opłaty semestralnej.

Rekrutacja na studia odbywa się zgodnie z kalendarzem i systemem przyjęć Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy również do przeczytania informacji na temat sposobu studiowania na studiach niestacjonarnych koordynowanych przez OKNO PW (www.okno.pw.edu.pl).