Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce

W roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 Ośrodek Kształcenia na Odległość w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Szkoleń Sp. z o.o. zrealizował projekt „Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce” w ramach Działania 9.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do nauczycieli, którzy mieszkają i/lub pracują na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauczycieli ze szkół znajdujących się na wsiach i w małych ośrodkach miejskich (poniżej 50 000 mieszkańców) oraz nauczycieli szkolenia zawodowego.

W ramach projektu nauczyciele mogli uczestniczyć bezpłatnie w kursach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej na terenie uczelni.

Oferta obejmowała 12 kursów technicznych w 3 blokach tematycznych: E-edukacja, Informatyka, Elektronika.

W roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 Ośrodek Kształcenia na Odległość w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Szkoleń Sp. z o.o. zrealizował projekt „Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce” w ramach Działania 9.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do nauczycieli, którzy mieszkają i/lub pracują na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauczycieli ze szkół znajdujących się na wsiach i w małych ośrodkach miejskich (poniżej 50 000 mieszkańców) oraz nauczycieli szkolenia zawodowego.

W ramach projektu nauczyciele mogli uczestniczyć bezpłatnie w kursach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej na terenie uczelni.

Oferta obejmowała 12 kursów technicznych w 3 blokach tematycznych: 

  • E-edukacja, 
  • Informatyka, 
  • Elektronika