Katalog INFORMATYKA w Repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych SEZAM

Zadanie 24: „Katalog INFORMATYKA w Repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych SEZAM” realizowane w ramach projektu „NERW2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji zadania: od: 01.04.2021 r. do: 31.12.2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w PW, poprzez opracowanie otwartych materiałów edukacyjnych z zakresu informatyki i zastosowań informatyki, które będą zamieszczone w systemie „eSEZAM”. Nacisk zostanie położony na zagadnienia praktyczne (rozwiązywanie zadań, projekty) oraz wsparcie multimedialne ułatwiające zrozumienie trudnych kwestii. Opracowanie elementów multimedialnych pozwoli na indywidualizację procesu kształcenia studentów. Realizacja projektu wpłynie również na poprawę elastyczności czasu pracy pracowników dydaktycznych uczelni, poprzez zmniejszenie ich czasu pracy nad przygotowywaniem nowych materiałów oraz możliwość dowolnego adaptowania treści już opracowanych. Utworzenie ogólnodostępnego narzędzia oferującego praktyczne i łatwe w adaptacji materiały umożliwi ich wykorzystywanie nie tylko przez studentów, nauczycieli akademickich, ale także osoby pracujące, a potrzebujące zrozumieć pewne zagadnienia teoretyczne z wykorzystaniem praktycznych elementów nauczania i multimediów.

Zaplanowane zadania:

  • Opracowanie koncepcji i dokonanie zmian w istniejącym systemie „eSEZAM”, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemie oraz utrzymanie techniczne systemu przez cały okres realizacji projektu i po jego zakończeniu. System działa na bazie rozwiązań własnych i adaptacji bezpłatnych narzędzi informatycznych.
  • Opracowanie materiałów do zamieszczenia w systemie „eSEZAM” - 64 moduły dydaktyczne, w 16 blokach dziedzinowych. W ramach zadania przewidziano: opracowanie wykładów, ćwiczeń, projektów i testów, przez specjalistów w wybranych dziedzinach informatyki i zastosowań informatyki. Materiały będą miały charakter modułowy i będą zawierały elementy multimedialne (symulacje, interaktywne animacje i prezentacje, pliki graficzne i dźwiękowe, filmy itp.
logo