Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

W okresie od 01.10.2008 do 31.12.2011 Ośrodek Kształcenia na Odległość PW realizował w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” zadanie 5 pt. „Tworzenie i modernizacja programów studiów, podręczników multimedialnych, zdalnych laboratoriów na studiach oferowanych w formie kształcenia na odległość”.