Projekt: „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”

Zadanie 6 - Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych.

Okres realizacji zadania: 01.04.2020 r. - 31.12.2023 r.

Celem zadania jest zwiększenie poziomu dostosowania narzędzi informatycznych dostępnych w Ośrodku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach realizacji zadania zaplanowano modyfikację oprogramowania Ośrodka, tak aby umożliwiała ona uruchamianie i prowadzenie kierunków studiów realizowanych zdalnie z pełną dostępnością dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu oraz umieszczenie na platformie Moodle materiałów dydaktycznych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych umożliwiających realizację przynajmniej jednego kursu.

logo