Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu i doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych

Od maja 2014 OKNO PW realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy kadrę akademicką oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnych kursach e-learningowych pozwalających na zdobycie umiejętności tworzenia własnych materiałów oraz przygotowywania i prowadzenia kursów multimedialnych.

W ramach projektu przeprowadzony został Konkurs Stypendialny na udział w Szkole Letniej ITSS 2014 (International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves), Kopenhaga, 5-11 lipca 2014 r.

Od maja 2014 OKNO PW realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy kadrę akademicką oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnych kursach e-learningowych pozwalających na zdobycie umiejętności tworzenia własnych materiałów oraz przygotowywania i prowadzenia kursów multimedialnych.

W ramach projektu przeprowadzony został Konkurs Stypendialny na udział w Szkole Letniej ITSS 2014 (International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves), Kopenhaga, 5-11 lipca 2014 r.