Zdalne nauczanie ePW

Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-nauczanie, e-learning, nauczanie zdalne) może być prowadzone w trybie asynchronicznym i synchronicznym. Komunikacja synchroniczna wymaga jednoczesnego kontaktu wszystkich uczestników. Prostą i niezawodną formą komunikacji synchronicznej jest czat, najbardziej zaawansowaną, ale wymagającą od strony infrastruktury ICT, jest spotkanie z transmisją wideo (wideokonferencja, webinarium, telekonferencja).

Do realizacji wielu celów dydaktycznych (wykład, częściowo ćwiczenia i projekty) wystarczająca jest forma asynchroniczna. Polega na dostarczaniu materiałów (również w formie nagrań wideo, linków do źródeł) oraz organizowaniu innych aktywności (zadania, projekty, testy do wykonania w określonym czasie), przy czym studenci i prowadzący kontaktują się poprzez pocztę elektroniczną, forum lub inne formy asynchroniczne.

Sprawdzonym i zalecanym sposobem realizacji e-nauczania jest wykorzystanie platform edukacyjnych, tj. systemów z oprogramowaniem użytkowym wspomagający tworzenie, prowadzenie, dostarczanie i monitorowanie tzw. kursów. Kurs, (e-kurs) to forma zajęć akademickich, w których nauczyciel i uprawniona grupa studentów kontaktują się zdalnie i spełnione są przynajmniej następujące warunki: udostępniane są materiały dydaktyczne i zadania do wykonania studentom, możliwe jest zamieszczanie przez studentów rozwiązań i ich ocenianie przez prowadzących, możliwy jest kontakt pomiędzy prowadzącym i uczestnikami kursu (w sposób asynchroniczny i synchroniczny).