FAQ

Zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami dotyczący platformy edukacyjnej Moodle ePW.

Czym jest Moodle ePW?

Moodle ePW jest platformą edukacyjną nauczania zdalnego udostępnioną dla pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej w semestrze 20Z. Platforma Moodle ePW jest dostępna pod adresem https://moodle.usos.pw.edu.pl. Logowanie do platformy jest możliwe za pomocą Centralnego Systemu Autoryzacji CAS PW (login i hasło taki sam jak do systemu USOSweb). Platforma Moodle ePW zastąpiła platformę eKursy - https://ekursy.okno.pw.edu.pl.

Jak utworzyć kurs na platformie Moodle ePW?

Platforma edukacyjna Moodle ePW została zintegrowana z systemem USOSweb. Po zalogowaniu się koordynatora przedmiotu lub prowadzącego grupę zajęciową do systemu USOSweb, na stronie z wyświetloną kartą przedmiotu, można znaleźć nową funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kursów na platformie edukacyjnej Moodle ePW. Kurs może być utworzony dla przedmiotu lub dla dowolnych zajęć wchodzących w skład przedmiotu, np.: wykładu czy laboratorium. Po utworzeniu kursu koordynator przedmiotu lub prowadzący grupę zajęciową, można do niego przejść używając łącza Przejdź do kursu w Moodle, które jest dostępne na stronie z kartą przedmiotu (ponowne logowanie do Moodle ePW nie będzie już wymagane). Do kursu można przejść bezpośrednio logując się na platformę Moodle ePW - https://moodle.usos.pw.edu.pl.

Jak zalogować się do platformy edukacyjnej Moodle ePW?

Platforma edukacyjna Moodle ePW jest dostępna pod adresem https://moodle.usos.pw.edu.pl . Pracownicy i studenci Politechniki Warszawskiej logują się do Moodle ePW za pomocą Centralnego Systemu Autoryzacji CAS PW. 

Jaki jest zakres integracji platformy edukacyjnej Moodle ePW i systemu USOSweb?

Istnieją cztery główne obszary integracji platformy Moodle ePW oraz systemu USOSweb:

  • Wspólne dane logowania, zarówno pracowników jak i studentów Politechniki Warszawskiej.
  • Możliwość bezpośredniego przejścia z kart przedmiotów z USOSWeb do kursów utworzonych na platformie Moodle ePW.
  • Automatyczna migracja list studentów z USOSWeb do platformy Moodle ePW.
  • Migracja ocen studentów z platformy Moodle ePW do protokołu przedmiotu w USOSweb.
Co się wydarzy z platformą edukacyjną eKursy?

Platforma edukacyjna eKursy ( https://ekursy.okno.pw.edu.pl ) będzie dostępna dla pracowników Politechniki Warszawskiej do 18 października 2020 r. Po tym czasie zostanie wyłączona. Koordynatorzy przedmiotów którzy prowadzili przedmioty za pomocą platformy edukacyjnej eKursy są proszeni o wykonanie kopii kursu i przeniesienie do platformy ePW. Kursy nie będą kopiowane automatycznie z jednej platformy do drugiej. W przypadku pytań lub problemów pomoc można uzyskać pisząc na adres email: pomoc@okno.pw.edu.pl