Osiągnięcia

Najważniejsze osiągnięcia Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej

Rok Nazwa wydarzenia
2022 Powołanie Zespołu ds. spraw jakości materiałów dydaktycznych publikowanych w Ośrodku
2021 Uruchomienie nowej platformy edukacyjnej Moodle
Uruchomienie nowego systemu obsługi zgłoszeń studiów I i II stopnia
Wprowadzenie trzech nowych lektoratów na studiach I stopnia dla studentów ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2+
2020 Wdrożenie ogólnouczelnianego systemu USOS do obsługi studiów
Uruchomienie platformy z otwartymi zasobami e-Sezam
2019 Zmiana formuły seminariów środowiskowych na webinaria.
2018 Uruchomienie studiów II-go stopnia na kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa na wydziale Mechatroniki.
2017 Uruchomienie platformy edukacyjnej Politechniki Warszawskiej eKursy do prowadzenia dostępnej dla wszystkich wykładowców Politechniki Warszawskiej. We wrześniu 2020 r. platforma ta została zastąpiona platformą Moodle ePW zintegrowaną z systemem USOS
2012 Modernizacja programów studiów na wszystkich kierunkach koordynowanych przez OKNO PW.
2011 Modernizacja szablonu podręcznika elektronicznego, opracowanie podręczników dla nowych przedmiotów i modernizacja materiałów dla istniejących przedmiotów (w sumie blisko 90 e-podręczników).
2009
2009 Uruchomienie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Informatyka prowadzonych przez wydział Elektryczny.
2008 Uruchomienie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Informatyka, na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.
2007 Uruchomienie cyklicznych seminariów środowiskowych „Postępy e-edukacji”.
Utworzenie z inicjatywy dyrektora OKNO PW prof. Bogdana Galwasa, wraz z ośrodkami współpracującymi (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Polsko-Japońską Szkołą Technik Komputerowych) stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.
2004 Opracowanie modelu hybrydowego studiów podyplomowych i uruchomienie tych studiów. Studia podyplomowe modelu prowadzone były w OKNO PW do roku 2015, następnie organizację studiów przejęły wydziały przy wsparciu OKNO PW.
2003 Przekształcenie formuły warsztatów „Uniwersytet Wirtualny: Model, Narzędzia, Praktyka” w konferencję ogólnopolską, porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim i Polsko-Japońską Szkołą Technik Komputerowych.
2002 Uruchomienie studiów podyplomowych (Informatyka i Techniki Internetu) w modelu SPrINT.
2001 Przeprowadzenie pierwszej rekrutacji na studia I-go stopnia w modelu SPrINT, w wyniku której przyjęto łącznie 215 studentów na trzech kierunkach (Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Mechatronika).
Czerwiec - uchwała Senatu powołująca Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej, jako jednostkę organizacyjną PW prowadzącą działalność organizacyjną, informacyjną i koordynującą w obszarze kształcenia ustawicznego i kształcenia na odległość, z wykorzystaniem Internetu i technik multimedialnych. 
Pierwsze warsztaty „Uniwersytet Wirtualny: Model, Narzędzia, Praktyka” zorganizowane w Politechnice Warszawskiej wraz z Fern Universitaet w Hagen.
Opracowanie szablonu e-podręcznika i opracowanie zestawu pierwszych podręczników elektronicznych dla potrzeb studiów na odległość w modelu SPrINT.
Przyjęcie przez Rady Wydziałów trzech wydziałów Politechniki Warszawskiej programów studiów zaocznych na odległość, realizowanych wspólnie przez wydziały w modelu SPrINT.
Opracowanie modelu SPrINT (Studia Przez INTernet) programu studiów zaocznych na odległość. Model zawiera odmienną od standardowej organizację roku akademickiego, elastyczny system studiowania, pozwalający na wydłużenie czasu studiów, indywidualny dobór tempa studiowania i przedmiotów.
2000 Opracowanie koncepcji wprowadzenia technik nauczania na odległość wykorzystujących narzędzia teleinformatyczne w kształceniu studentów