Renata Ratajczak ukończyła studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem bardzo dobrym i otrzymała tytuł zawodowy magister inżynier.

Kilka słów od naszego absolwenta:

Od niemal dziesięciu lat zajmuję się zawodowo systemami wsparcia sprzedaży w różnych branżach. Kilka lat temu poszerzyłam zakres odpowiedzialności o analizę danych w kontekście wsparcia procesów sprzedażowych. Dużą inspirację do podjęcia studiów magisterskich w Ośrodku Kształcenia na Odległość stanowił jeden z ambitniejszych projektów, za który odpowiadałam, pracując w branży mediów cyfrowych. Projekt dotyczył budowy kompleksowego systemu raportowania danych pochodzących z wielu niezależnych źródeł, zarówno wewnętrznych jak i dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Program studiów na kierunku Informatyka Stosowana w bardzo szerokim zakresie pokrywał się z kompetencjami, które w tamtym momencie chciałam podnieść. Zdobyta w toku studiów wiedza pozwoliła mi się rozwijać zawodowo zgodnie z moimi oczekiwaniami i stanowiła solidną podstawę dla dalszego udoskonalania oraz praktycznego wykorzystania moich umiejętności w obszarze analizy i wizualizacji danych. Aktualnie odpowiadam za obszar CRM oraz strategii rynkowej w jednej z większych firm w branży budowlanej.

Temat pracy dyplomowej był dla mnie zatem bardzo oczywistym wyborem – skoncentrowałam się w niej na wizualizacji danych jako narzędziu wspierającym procesy podejmowania decyzji biznesowych. W ramach tej pracy opracowałam uniwersalną metodologię oceny skuteczności wizualizacji w kontekście danych sprzedażowych oraz kryteria porównawcze dla wybranych trzech, bardzo popularnych, narzędzi do wizualizacji danych, z którymi można spotkać się w większości przedsiębiorstw. Przeanalizowałam różne aspekty biznesowe stanowiące podstawy dla planowania strategii przedsiębiorstwa. Wykorzystując wizualizację w prosty sposób zidentyfikowałam silne obszary biznesu oraz takie, które wymagają podjęcia działań w zakresie analizy sprzedaży, rentowności produktów, profili klientów, sezonowości, trendów czy danych geoprzestrzennych. Wykazałam także, jak ogromne znaczenie w analityce danych ma użycie odpowiednich wizualizacji w porównaniu do korzystania wyłącznie z danych tabelarycznych. W dalszej części pracy przeprowadziłam badanie porównawcze oprogramowania Amazon QuickSight, MS Power BI oraz Tableau. Zależało mi na obiektywnym określeniu, czy któreś z tych narzędzi ma rzeczywiście przewagę nad innymi i – jeśli tak – w jakich aspektach. Do osiągnięcia tego celu zidentyfikowałam kryteria porównawcze istotne z punktu widzenia zarządzania biznesem, czyli takie, które uwzględniały porównanie zarówno dostępnych funkcjonalności, jak i kompetencji zasobów pracujących w danym narzędziu na różnych poziomach czy elastyczności modeli licencyjnych. Finalnie odpowiedziałam na pytanie, które z tych narzędzi najlepiej sprawdzi się w przedsiębiorstwie w zależności od specyficznych potrzeb tegoż przedsiębiorstwa.

Formuła studiów w Ośrodku Kształcenia na Odległość była dla mnie niezwykle wygodna ze względu na bardzo dużą elastyczność – mogłam pogodzić pracę oraz zmiany w życiu zawodowym z systematycznym podnoszeniem kwalifikacji. Dużą zaletę stanowił dla mnie bardzo szeroki program studiów i możliwość koncentrowania się na obszarach, które rzeczywiście mnie interesowały.