Najlepsi absolwenci 2022

Weronika Szpytma ukończyła studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem celującym i otrzymała tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 18.01.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Jestem programistką z kilkuletnim doświadczeniem. Na co dzień tworzę część frontendową aplikacji internetowych dla branży e-commerce. W mojej karierze zawodowej zajmowałam się również tworzeniem części serwerowej i klienckiej systemu do rezerwacji podróży. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej realizowane przez Ośrodek Kształcenia Na Odległość. Zdalna forma studiów pozwoliła mi na kontynuowanie swojej edukacji bez konieczności rezygnowania z rozwoju zawodowego. Miałam również możliwość wyboru realizowanych przedmiotów, dzięki czemu mogłam zgłębiać interesujące mnie zagadnienia zgodnie z moją ścieżką zawodową i zainteresowaniami. 

Mateusz Czyżnikiewicz ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem celującym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 13.01.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Od ponad 5 lat zawodowo zajmuję się różnymi zagadnieniami przetwarzania języka naturalnego w branży R&D. Natomiast od około 2 lat pracuję nad rozwojem systemów syntezy mowy i na tym zagadnieniu zdecydowałem się skupić w mojej pracy dyplomowej. Postanowiłem przyczynić się do rozwoju systemów Text-to-Speech dla języka polskiego poprzez przeprowadzenie analizy publicznie dostępnych korpusów danych wykorzystywanych w konstrukcji syntezatorów mowy. Wstępna analiza doprowadziła jednak do wniosku, że aktualnie dostępne dane nie są wystarczająco dobrej jakości, dlatego zdecydowałem się stworzyć oraz opublikować własny zasób. Ostatecznie udało mi się skonstruować zbiór danych składający się z ponad 24 tysięcy nagrań (około 19 godzin), który zostanie udostępniony na otwartej licencji dla wszystkich zainteresowanych.

Michał Zygmunt ukończył studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja z wynikiem celującym i otrzymał tytuł zawodowy inżynier.

Data publikacji: 17.12.2022

Kilka słów od naszego absolwenta:

W pracy zawodowej od wielu lat jestem związany z zagadnieniami nawigacji satelitarnej. Zdobywałem doświadczenie zarówno od strony użytkownika końcowego rozwiązań nawigacyjnych, jak i od strony administratora sieci stacji referencyjnych używanych w precyzyjnych pomiarach geodezyjnych. Zainteresowanie zagadnieniami nawigacji satelitarnej sprawiły, że po uzyskaniu dyplomu mgr. inż. na wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, rozpocząłem studia inżynierskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, realizowane przez Ośrodek Kształcenia Na Odległość.

Jarosław Wiśniewski ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem celującym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 06.12.2022

Kilka słów od naszego absolwenta:

Zrealizowana praca dyplomowa poruszała tematy serwisów chmurowych, zyskujących coraz większą popularność w wykorzystanych prywatnych oraz firmowych.  Zakres pracy polegał na zaprojektowaniu i zbudowaniu serwera plików działającego w wybranym trybie RAID z użyciem mikrokomputera Raspberry Pi. Celem pracy było zaprojektowanie systemu o możliwie najmniejszym zużyciu energii, co przełoży się na niskie koszty utrzymania serwera. Dostęp użytkownika został zapewniony poprzez stronę internetową umożliwiającą przeglądanie plików, zdjęć i filmów. Aplikacja powstała w oparciu o framework Django języka Python.  

Karolina Wójcik ukończyła studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem celującym i otrzymała tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 29.11.2022

Kilka słów od naszego absolwenta:

Od ponad 3 lat pracuję jako programista w języku C++. Zaczynałam w branży gamblingowej, a obecnie pracuję w firmie z branży telekomunikacyjnej, gdzie zajmuję się rozwijaniem oprogramowania sterującego bateriami i zasilaniem do poszczególnych urządzeń stacji bazowych. Dzięki temu, że zdecydowałam się na studia magisterskie w Ośrodku Kształcenia na Odległość PW, mogłam zdobyć wykształcenie jednocześnie zdobywając doświadczenie zawodowe. Dodatkowo wiedza wyniesiona z realizowanych przeze mnie przedmiotów okazała się bardzo przydatna w mojej pracy.

Szymon Makowski ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem celującym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 22.11.2022

Kilka słów od naszego absolwenta:

Jako inżynier sieciowy, z ponad trzyletnim doświadczeniem, na co dzień zajmuję się problematyką związaną z zarządzaniem i konfiguracją sieci komputerowych, tworzeniem dokumentacji oraz artykułów wg metodologii KCS, a także zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Aktualnie pracuję w firmie F5 na stanowisku Network Engineer. F5 to jeden z największych dostawców rozwiązań dla bezpieczeństwa, dostępności a także wydajności aplikacji. W portfolio firmy znajdują się produkty i usługi takie jak: BIG-IP, NGINX czy F5 Silverline.

Studia w Ośrodku Kształcenia na Odległość PW pozwoliły mi podnieść moje kwalifikacje oraz poszerzyć wiedzę w najbardziej interesujących dziedzinach IT bez potrzeby rezygnacji z rozwoju zawodowego.

Kamil Kucharski ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem celującym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 08.11.2022

Kilka słów od naszego absolwenta:

Jako programista z kilkuletnim stażem zajmuję się tworzeniem rozwiązań z zakresu front-endu dla chmurowej platformy do modelowania Fusion 360 od firmy Autodesk. Do rozpoczęcia tej pracy przyczyniły się studia w Ośrodku Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej, dzięki którym podniosłem swoje kwalifikacje bez konieczności rezygnowania z rozwoju zawodowego. Wybrane przeze mnie przedmioty pozwoliły mi poszerzyć swoją wiedzę w najbardziej interesujących mnie dziedzinach informatyki, a uzyskany tytuł magistra inżyniera otworzył mi nowe drogi rozwoju. Ponadto elastyczny harmonogram studiów nie wymagał ode mnie rezygnacji z czasu poświęconego dla rodziny i przyjaciół oraz pozwolił mi kontynuować rozwijanie swoich pasji.

Kamil Kmiecik ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem celującym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 07.11.2022

Kilka słów od naszego absolwenta:

Pracę dyplomową napisałem z popularnej w ostatnich latach wizji komputerowej. W pracy zajmowałem się badaniem skuteczności algorytmów rozpoznawania obiektów dostępnych na platformach chmurowych: Microsoft Azure, Google Cloud Platform i Chooch.AI. Dla porównania samodzielnie zaimplementowałem algorytmy: You Only Look Once (YOLOv4) oraz Single Shot MultiBox Detector (SSD). Danymi wejściowymi były obrazy zawierające obiekty codziennego użytku, zwierzęta oraz twarze. Zbiory danych były zróżnicowane pod kątem ilości kategorii oraz ilości etykiet dla danej kategorii.