Badania lekarskie kandydatów na studia

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego.

Badania lekarskie muszą być wykonane przez dowolnego lekarza medycyny pracy. Skierowanie należy pobrać z IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
Sugerujemy skontaktowanie się z jedną z przychodni Centermed, które dla kandydatów na Politechnikę Warszawską stosują ceny preferencyjne. Aby skorzystać z tych preferencji należy zatelefonować na numer 22 592 48 00, gdzie uzyska się szczegółowe informacje co do dalszej procedury.

Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy przesłać listownie na adres:

Ośrodek Kształcenia na Odległość „OKNO"
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
z dopiskiem studia inżynierskie lub magisterskie