Studia II stopnia - informacje o rekrutacji

Podejmując studia wybierasz Wydział, który oferuje specjalność, która Cię interesuje i którą chcesz studiować. Będziesz studentem tego Wydziału. Egzamin dyplomowy będziesz zdawał przed komisja egzaminacyjną właściwą dla danej specjalności i otrzymasz dyplom tego właśnie Wydziału. Studia prowadzone są w opracowanym przez Ośrodek OKNO-PW modelu SPRINT, który w istotnym stopniu korzysta z możliwości technik multimedialnych i Internetu. Studia nominalnie trwają nominalnie 2 lata (zakres materiału odpowiada studiom trzy-semestralnym na studiach stacjonarnych). Czas studiów podzielony jest na 8 półsemestrów z 2 przerwami wakacyjnymi. Pierwszy rok studiów prowadzony jest według wspólnego dla wszystkich studentów programu, niezależnie od Wydziału i specjalności. Oferta programowa skonstruowana jest z nadmiarem przedmiotów, musisz dokonać kilku wyborów (przy wyborze służymy radą). Drugi rok studiów poświęcony jest na studiowanie przedmiotów specjalności i na wykonanie pracy dyplomowej.

Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutacje na studia niestacjonarne II-go „na odległość” na kierunkach:

Rekrutacja na kierunki Informatyka i Informatyka Stosowana prowadzona jest dwukrotnie w danym roku akademickim, natomiast na kierunek Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa rekrutacja prowadzona jest tylko w semestrze zimowym.