Opłaty za studia

Opłaty za studia dla studentów przyjętych od października 2022 r.

Harmonogram wpłat - rekrutacja zimowa / letnia Kwota
I semestr 4 500 zł
II semestr 4 500 zł
III semestr 4 500 zł
IV semestr 4 500 zł

Studentom, którym Komisja Rekrutacyjna przyznała uzupełnienia wnoszą opłaty w momencie zapisu na przedmiot:

  • przedmiot 5 ECTS - 525 zł
  • przedmiot 6 ECTS - 630 zł
  • Zjazd 1 - Podstawy technologii informacyjnych - 800 zł
  • Zjazd 3 - Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa - 1 000 zł  

Konto na, które Student wnosi opłaty

Informację o numerze przyznanego konta wirtualnego można uzyskać za pośrednictwem serwisu USOSweb >> w zakładce Dla studentów -> Rozliczenia. 

Należy korzystać wyłącznie z konta oznaczonego Ośrodek Kształcenia na Odległość.