Moodle PW zintegrowany z systemem USOSweb

Informujemy, że Platforma Moodle PW została zintegrowana z systemem USOSWeb. Po zalogowaniu się koordynatora przedmiotu lub prowadzącego grupę zajęciową do systemu USOSWeb, na stronie z wyświetloną kartą przedmiotu, można znaleźć nową funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kursów na platformie edukacyjnej Moodle. Kurs może być utworzony dla przedmiotu lub dla dowolnych zajęć wchodzących w skład przedmiotu, np.: wykładu czy laboratorium. 

Koordynator przedmiotu decyduje jakie i ile kursów będzie utworzonych dla danego przedmiotu lub poszczególnych zajęć. Platforma edukacyjna Moodle automatycznie synchronizuje listy zajęciowe dostępne w USOSWeb. Synchronizacji danych można dokonać ręcznie klikając na link aktualizuj kurs w Moodle, który jest dostępny po utworzeniu danego kursu. Logowanie do kursu na platformie edukacyjnej Moodle zarówno przez prowadzących zajęcia jak i studentów odbywa się przez centralny serwer autoryzacji CAS PW. Informacje związane z platformą edukacyjną Moodle będą dostępne w sekcji Zdalne nauczanie.