Opłaty za studia

OPŁATY ZA PRZEDMIOTY NALEŻY WPŁACAĆ PO OTRZYMANIU KOMUNIKATU DOTYCZĄCEGO OPŁAT I ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY

Student wnosi opłaty za przedmioty wg ilości punktów ECTS oraz rodzaju zajęć

RODZAJ PRZEDMIOTU ILOŚĆ ECTS KWOTA
 Praca dyplomowa inżynierska 1 punkt 110 zł
 Zjazdy laboratoryjne 1 punkt 150 zł
 Język angielski 1 punkt 112,50 zł
 Pozostałe przedmioty 1 punkt 75 zł


Konto na które Student wnosi opłaty

Informację o numerze przyznanego konta wirtualnego można uzyskać za pośrednictwem serwisu USOSWeb >> w module Dla studentów -> Rozliczenia. Przy pierwszym logowaniu należy wygenerować hasło startowe, wg algorytmu podanego na stronie głównej serwisu w ogłoszeniu „Hasła do serwisów USOSWeb i APD”.

Ważne:

  • Należy korzystać wyłącznie z konta oznaczonego Ośrodek Kształcenia na Odległość.