Najlepsi absolwenci 2023

Aleksander Kotecki ukończył studia na kierunku Informatyka z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 18.03.2024

Kilka słów od naszego absolwenta:

Podczas studiów magisterskich w Ośrodku Kształcenia na Odległość, równolegle zajmowałem stanowisko testera aplikacji mobilnej banku, pracując nad implementacją nowych funkcjonalności. Dążąc do optymalizacji części moich obowiązków, zainteresowałem się automatyzacją testów interfejsu użytkownika, co zaowocowało opracowaniem pracy dyplomowej w tym obszarze.

Tytuł mojej pracy dyplomowej brzmiał "Analiza porównawcza wybranych narzędzi do automatyzacji testów aplikacji mobilnych". Jednymi z najbardziej pasjonujących elementów projektu były: przegląd narzędzi do automatyzacji testów aplikacji mobilnych oraz opracowywanie własnych skryptów testowych celem automatyzacji testów interfejsu użytkownika. Wykonanie tego projektu pozwoliło mi na podniesienie umiejętności zawodowych i wykorzystanie ich w codziennej pracy. Dodatkowo, zdobyte wykształcenie otworzyło mi drzwi do nowych możliwości w branży gier mobilnych, przywracając radość i satysfakcję w życiu zawodowym.

Krzysztof Michniewicz ukończył studia na kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 06.03.2024

Kilka słów od naszego absolwenta:

Pracuję jako programista od niemal 6 lat. Temat mojej pracy dyplomowej to “Algorytmy śledzenia wieloobiektowego i ich wykorzystanie w pojazdach autonomicznych”.
Dotyczyła ona opracowania usprawnień wybranego przeze mnie algorytmu bazowego, oraz wykazania poprawy dokładności śledzenia obiektów typu pieszy czy samochód. Badania tego typu rozwiązań w przyszłości pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo na drogach przez zmniejszenie kolizji. Współczesne rozwiązania z tego obszaru w większości wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego i tak też było z omawianym algorytmem. Uczenie maszynowe to niezwykle ciekawa dziedzina, rozwijająca się w ostatnich latach niesamowicie szybko - dzięki mojej pracy dyplomowej nabyłem wiedzę oraz praktyczne doświadczenie, które pozwoliły mi na zdobycie pracy w tym obszarze już w trakcie pisania pracy magisterskiej.
Dzięki temu uczestniczyłem w wielu projektach wykorzystujących machine learning w branży m.in. motoryzacyjnej, farmaceutycznej czy muzycznej.

Weronika Niemirska ukończyła studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem bardzo dobrym i otrzymała tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 06.03.2024

Kilka słów od naszego absolwenta:

Doświadczenie w branży IT, w roli analityka biznesowego zdobywam od 2019 roku. Uczestniczyłam w wielu projektach dotyczących m.in bankowości i ubezpieczeń, ochrony zdrowia, aplikacji lojalnościowych. Do moich obowiązków należy zbieranie i analiza wymagań od interesariuszy i opisanie ich w sposób umożliwiający implementację funkcjonalności przez deweloperów. W projektach, w których pełnię rolę analityka wiodącego koordynuję również cały proces analizy w projekcie oraz nadzoruję pracę pozostałych analityków. Na co dzień blisko współpracuję z zespołem deweloperskim, designerami oraz działem zapewnienia jakości. Praca w interdyscyplinarnym środowisku jest dla mnie pasjonująca, ale stanowi również wyzwanie, które było jedną z motywacji rozpoczęcia studiów na kierunku Informatyka Stosowana.

Przy wyborze studiów kierowałam się przede wszystkim chęcią poszerzenia wiedzy w dziedzinie wytwarzania oprogramowania, usystematyzowanie już zdobytych informacji i weryfikacji jak poznane przeze mnie w pracy praktyki w branży IT mają się do założeń teoretycznych.

Wybrany przeze mnie kierunek pozwalał na dużą dowolność w dobrze realizowanych przedmiotów, które odpowiadały moim zainteresowaniom. Jednocześnie niestacjonarna formuła studiów pozwoliła mi na kontynuowanie mojej kariery zawodowej w pełnym zakresie godzin.  

Renata Ratajczak ukończyła studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem bardzo dobrym i otrzymała tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 10.01.2024

Kilka słów od naszego absolwenta:

Od niemal dziesięciu lat zajmuję się zawodowo systemami wsparcia sprzedaży w różnych branżach. Kilka lat temu poszerzyłam zakres odpowiedzialności o analizę danych w kontekście wsparcia procesów sprzedażowych. Dużą inspirację do podjęcia studiów magisterskich w Ośrodku Kształcenia na Odległość stanowił jeden z ambitniejszych projektów, za który odpowiadałam, pracując w branży mediów cyfrowych. Projekt dotyczył budowy kompleksowego systemu raportowania danych pochodzących z wielu niezależnych źródeł, zarówno wewnętrznych jak i dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Program studiów na kierunku Informatyka Stosowana w bardzo szerokim zakresie pokrywał się z kompetencjami, które w tamtym momencie chciałam podnieść. Zdobyta w toku studiów wiedza pozwoliła mi się rozwijać zawodowo zgodnie z moimi oczekiwaniami i stanowiła solidną podstawę dla dalszego udoskonalania oraz praktycznego wykorzystania moich umiejętności w obszarze analizy i wizualizacji danych. Aktualnie odpowiadam za obszar CRM oraz strategii rynkowej w jednej z większych firm w branży budowlanej.

Izabela Podgrudna ukończyła studia na kierunku Informatyka z wynikiem bardzo dobrym i otrzymała tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 24.11.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Pracuję w branży jako software developer od około 4 lat. W trakcie studiów inżynierskich na wydziale MiNI Politechniki Warszawskiej zaczęłam pracować w niewielkim software house'ie jako React web developer. Po uzyskaniu tytułu inżyniera zostałam zatrudniona w dużym banku inwestycyjnym, gdzie pracuję do dziś. Jednocześnie rozpoczęłam studia magisterskie w Ośrodku Kształcenia na Odległość PW, jako że pozwoliły mi pogodzić pracę na pełen etat ze studiami informatycznymi drugiego stopnia.

Na co dzień mam styczność z przeróżnymi technologiami i systemami, rozwijam tak backend jak i frontend, jestem odpowiedzialna za infrastrukturę uwierzytelniania oraz za produkty webowe mojego globalnego zespołu. Ta różnorodność pozwala na nabranie wszechstronności oraz szersze zrozumienie wielu elementów składających się na infrastrukturę firmy, chociaż czasem pozostawia niedosyt w stosunku do niektórych tematów. Pracę magisterską postanowiłam wykorzystać jako możliwość zgłębienia jednej z interesujących mnie dziedzin, na którą nie miałam czasu w ostatnim okresie, a która wymaga ciągłego douczania się ze względu na jej dynamiczność i szybki rozwój.

Dawid Wiśniewski ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 04.01.2024

Kilka słów od naszego absolwenta:

Od kilku lat pracuję w renomowanej, międzynarodowej firmie specjalizującej się w technologiach informacyjnych. Jako Senior Software Developer do moich zadań należy między innymi tworzenie i rozwijanie zaawansowanych aplikacji oraz systemów informatycznych. Projekty, w których uczestniczyłem, dotyczyły głównie automatyzacji oraz integracji, przy czym aktualny projekt dotyka również obszaru Cybersecurity. Poza moją zawodową działalnością w dziedzinie technologii informacyjnych, prywatnie także pasjonuję się nowoczesnymi technologiami, w tym szczególnie obszarem sztucznej inteligencji. Ta wszechstronna pasja do innowacji technologicznych miała znaczący wpływ na wybór tematu mojej pracy magisterskiej.

Bartosz Srebro ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 15.12.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Studia na kierunku Informatyka Stosowana ze specjalnością Inżyniera Oprogramowania pozwoliły mi na poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu Informatyki oraz umożliwiły mi dalszy rozwój zawodowy i osobisty. Aktualnie jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Informatyki w Akademii Tarnowskiej. Wiedza i umiejętności, które nabyłem podczas studiów, otworzyły mi dalszą drogę w ścieżce kariery naukowej. Dzięki czemu aktualnie uczestniczę w wielu interesujących i innowacyjnych projektach naukowych, które mają szansę nie tylko przyczynić się do rozwoju nauki, ale także do polepszenia aspektów życia wielu ludzi.

Przemysław Krajenta ukończył studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja z wynikiem celującym i otrzymał tytuł zawodowy inżyniera.

Data publikacji: 11.12.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Zawodowo zajmuję się telefonią VoIP, jest to dziedzina bezpośrednio związana z kierunkiem studiów, które ukończyłem – Elektronika i Telekomunikacja ze specjalizacją w teleinformatyce. Jeśli miałbym w dwóch słowach opisać to czym według mnie zajmuje się inżynier to jest to rozwiązywanie problemów. Z tego względu moja praca dyplomowa dotyczyła problematycznej z perspektywy wielu przedsiębiorstw kwestii planowanego wyłączenia ekonomicznie i interpretacyjnie niewydajnej już sieci PSTN, a konkretniej zaproponowania możliwie najtańszej, ale jednocześnie wydajnej alternatywy dla organizacji, w których migracja na nowe technologie telefoniczne może okazać się trudna ze względu na koszty z nią związane.

Tytuł mojej pracy to „System telefonii VoIP - serwer komunikacyjny IP PBX typu open source”. Aby zminimalizować koszty działanie systemu oparto na technologii VoIP, która do przesyłania głosu wykorzystuje wszechobecną już sieć Internet eliminując konieczność wdrażania oddzielnej infrastruktury. Dodatkowo serwer telefoniczny IP PBX zrealizowany został w formie maszyny wirtualnej wykorzystującej oprogramowanie open source o nazwie FreePBX generując oszczędności związane z brakiem koniczności zakupu licencji.