Najlepsi absolwenci 2024

Rafał Piotrowski ukończył studia na kierunku Informatyka z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 11.04.2024

Kilka słów od naszego absolwenta:

Od 5 lat pracuję w branży IT jako programista, głównie w obszarach związanych ze zdrowiem. Obecnie pracuję w międzynarodowej firmie w dziale R&D, gdzie skupiam się nad implementacją systemu opartego o architekturę mikroserwisów. Jednocześnie ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej realizowane przez Ośrodek Kształcenia Na Odległość. Dzięki zdalnej formule oraz elastycznemu wyborowi przedmiotów mogłem bez problemu pogodzić karierę zawodową ze studiowaniem na Uczelni. Hobbistycznie zajmuję się inwestowaniem w różnego rodzaju aktywa.

Kamil Kaliś ukończył studia na kierunku Informatyka z wynikiem celującym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 11.03.2024

Kilka słów od naszego absolwenta:

W mojej pracy dyplomowej skoncentrowałem się na analizie wzorców architektonicznych stosowanych w systemach chmurowych. Technologia chmurowa odgrywa istotną rolę na rynku IT, a stabilna architektura jest kluczowym elementem w procesie tworzenia i utrzymania systemów. Często zdarza się, że wzorce architektoniczne są wdrażane nieprzemyślanie, co prowadzi do niepotrzebnego skomplikowania systemu. Dlatego postanowiłem zgłębić, w jaki sposób różne wzorce architektoniczne wpływają na różne aspekty systemów wdrażanych w chmurze. Badanie to przeprowadziłem w ścisłym związku z kontekstem biznesowym, w którym te wzorce były stosowane.

W pracy wykorzystałem środowisko badawcze oparte na konkretnym przypadku biznesowym, które posłużyło jako platforma do analizy popularnych wzorców architektonicznych. Podczas badań zebrano zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe, które pomogły ocenić zalety i ograniczenia każdego z tych wzorców. Jednym z głównych wniosków z mojej pracy jest to, że mimo korzyści, jakie niosą za sobą wzorce architektoniczne, wprowadzają one także pewne wyzwania i ograniczenia. Dlatego wybór odpowiednich wzorców architektonicznych zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań biznesowych każdego konkretnego systemu.