Aleksander Kotecki ukończył studia na kierunku Informatyka z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Kilka słów od naszego absolwenta:

Podczas studiów magisterskich w Ośrodku Kształcenia na Odległość, równolegle zajmowałem stanowisko testera aplikacji mobilnej banku, pracując nad implementacją nowych funkcjonalności. Dążąc do optymalizacji części moich obowiązków, zainteresowałem się automatyzacją testów interfejsu użytkownika, co zaowocowało opracowaniem pracy dyplomowej w tym obszarze.

Tytuł mojej pracy dyplomowej brzmiał "Analiza porównawcza wybranych narzędzi do automatyzacji testów aplikacji mobilnych". Jednymi z najbardziej pasjonujących elementów projektu były: przegląd narzędzi do automatyzacji testów aplikacji mobilnych oraz opracowywanie własnych skryptów testowych celem automatyzacji testów interfejsu użytkownika. Wykonanie tego projektu pozwoliło mi na podniesienie umiejętności zawodowych i wykorzystanie ich w codziennej pracy. Dodatkowo, zdobyte wykształcenie otworzyło mi drzwi do nowych możliwości w branży gier mobilnych, przywracając radość i satysfakcję w życiu zawodowym.

Formuła studiów w Ośrodku Kształcenia na Odległość okazała się elastyczna, co głównie przekładało się na możliwość samodzielnego realizowania projektów. Rzecz jasna, atutem była także indywidualizacja obszarów nauki, dostosowująca się do moich osobistych zainteresowań.

Studia te były jak solidna budowa, na której zbudowałem moją wiedzę teoretyczną. Dzięki połączeniu tej bazy z praktyką zawodową, nauczyłem się optymalizować wykonywane zadania, a jednocześnie spostrzegać szereg kwestii z różnych perspektyw.