Krzysztof Michniewicz ukończył studia na kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Kilka słów od naszego absolwenta:

Pracuję jako programista od niemal 6 lat. Temat mojej pracy dyplomowej to “Algorytmy śledzenia wieloobiektowego i ich wykorzystanie w pojazdach autonomicznych”.
Dotyczyła ona opracowania usprawnień wybranego przeze mnie algorytmu bazowego, oraz wykazania poprawy dokładności śledzenia obiektów typu pieszy czy samochód. Badania tego typu rozwiązań w przyszłości pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo na drogach przez zmniejszenie kolizji. Współczesne rozwiązania z tego obszaru w większości wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego i tak też było z omawianym algorytmem. Uczenie maszynowe to niezwykle ciekawa dziedzina, rozwijająca się w ostatnich latach niesamowicie szybko - dzięki mojej pracy dyplomowej nabyłem wiedzę oraz praktyczne doświadczenie, które pozwoliły mi na zdobycie pracy w tym obszarze już w trakcie pisania pracy magisterskiej.
Dzięki temu uczestniczyłem w wielu projektach wykorzystujących machine learning w branży m.in. motoryzacyjnej, farmaceutycznej czy muzycznej.

Program studiów Ośrodka Kształcenia na Odległość jest elastyczny i pozwala na kontrolę ile kursów w danym semestrze jestem w stanie zrealizować. Okazało się to szczególnie przydatne, ponieważ w trakcie studiów zostałem ojcem. Połączenie tego z pracą na pełnym etacie i ze studiami było trudne i wymagało wielu poświęceń, ale dzięki trybowi studiów i pracy w pełni zdalnej udało mi się to połączyć i skończyć studia w wyznaczonym limicie czasowym.