Kamil Kaliś ukończył studia na kierunku Informatyka z wynikiem celującym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Kilka słów od naszego absolwenta:

W mojej pracy dyplomowej skoncentrowałem się na analizie wzorców architektonicznych stosowanych w systemach chmurowych. Technologia chmurowa odgrywa istotną rolę na rynku IT, a stabilna architektura jest kluczowym elementem w procesie tworzenia i utrzymania systemów. Często zdarza się, że wzorce architektoniczne są wdrażane nieprzemyślanie, co prowadzi do niepotrzebnego skomplikowania systemu. Dlatego postanowiłem zgłębić, w jaki sposób różne wzorce architektoniczne wpływają na różne aspekty systemów wdrażanych w chmurze. Badanie to przeprowadziłem w ścisłym związku z kontekstem biznesowym, w którym te wzorce były stosowane.

W pracy wykorzystałem środowisko badawcze oparte na konkretnym przypadku biznesowym, które posłużyło jako platforma do analizy popularnych wzorców architektonicznych. Podczas badań zebrano zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe, które pomogły ocenić zalety i ograniczenia każdego z tych wzorców. Jednym z głównych wniosków z mojej pracy jest to, że mimo korzyści, jakie niosą za sobą wzorce architektoniczne, wprowadzają one także pewne wyzwania i ograniczenia. Dlatego wybór odpowiednich wzorców architektonicznych zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań biznesowych każdego konkretnego systemu.

Przez wiele lat pracowałem w różnych sektorach, zdobywając doświadczenie i umiejętności w dziedzinie IT. Obecnie pracuję jako programista backendowy w przemyśle logistyki morskiej, gdzie moim zadaniem jest projektowanie i rozwój
systemów informatycznych. Wcześniej miałem również okazję pracować przy infrastrukturze, oprogramowaniu embedded, a także prowadzić i analizować projekty, definiując techniczne wymagania we współpracy z klientem. Posiadam doświadczenie w projektowaniu i implementacji architektur mikroserwisowych oraz systemów opartych na architekturze sterowanej zdarzeniami. Aplikacje, które stworzyłem, były wdrażane zarówno w chmurze jako usługi typu SaaS, jak i lokalnie na infrastrukturze "on-premises".

Studia magisterskie dały mi nie tylko solidne podstawy techniczne, ale także umożliwiły mi zgłębienie aspektów biznesowych branży IT. Elastyczny program nauczania pozwolił mi pogłębić zarówno moją wiedzę techniczną, jak i umiejętności analityczne. Dzięki temu nauczyłem się nie tylko analizować potrzeby biznesowe klientów, ale także proponować rozwiązania, które są zarówno technicznie poprawne, jak i dostosowane do wymagań rynku i potrzeb biznesowych klientów.