Rafał Piotrowski ukończył studia na kierunku Informatyka z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Kilka słów od naszego absolwenta:

Od 5 lat pracuję w branży IT jako programista, głównie w obszarach związanych ze zdrowiem. Obecnie pracuję w międzynarodowej firmie w dziale R&D, gdzie skupiam się nad implementacją systemu opartego o architekturę mikroserwisów. Jednocześnie ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej realizowane przez Ośrodek Kształcenia Na Odległość. Dzięki zdalnej formule oraz elastycznemu wyborowi przedmiotów mogłem bez problemu pogodzić karierę zawodową ze studiowaniem na Uczelni. Hobbistycznie zajmuję się inwestowaniem w różnego rodzaju aktywa.

Tematem mojej pracy magisterskiej było napisanie algorytmu konstruującego odporne portfele inwestycyjne dla danych pochodzących z modeli szeregów czasowych. Dane wejściowe pochodziły ze spółek z giełdy amerykańskiej, które wchodzą w skład indeksu giełdowego S&P500. Do modelowania danych użyłem modeli ARMA w celu lepszego prognozowania wyników modelu. Następnie dokonałem analizy miar ryzyka, składanej średniorocznej stopy wzrostu oraz stopnia zaangażowania kapitału. Na samym końcu dokonałem analizy statycznej wyników. Każdy z tych etapów był dla mnie wyzwaniem, jednak dzięki uzyskanemu już doświadczeniu na studiach oraz w pracy zawodowej udało mi się je w pełni zrealizować.