Dostarczenie dokumentów

Osoby zakwalifikowane na internetowe studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2024/2025 na kierunkach:

 • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa,
 • Elektronika i Telekomunikacja,
 • Informatyka Stosowana,

przyjmowane są w Biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość PW z dokumentami w dniach:

terminy wkrótce 

Adres Ośrodka Kształcenia na Odległość

Gmach Główny PW pok. 324 III p.

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć następujące  dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dyplom technika (do wglądu) wraz z kserokopią (osoby, które załączyły dokument w systemie IRK),
 • certyfikat z języka angielskiego (do wglądu) wraz z kserokopią (osoby, które załączyły dokument w systemie IRK),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35×45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

UWAGA: Biuro Ośrodka nie wykonuje kserokopii dokumentów

Kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji (innym niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • tłumaczenie świadectwa na język polski,
 • apostille lub legalizacja świadectwa,
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa.

UWAGA:

Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przez osobę  upoważnioną. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, osoba upoważniona powinna mieć ze sobą wypełnione i podpisane:

 • pełnomocnictwo,
 • komplet dokumentów,
 • dokument tożsamości (osoby upoważnionej).