Zasady rekrutacji

Procedura rekrutacyjna

Informacje o rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia w danym roku akademickim podawane są na stronie głównej PW: Niestacjonarne I stopnia / Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie / Strona główna - Biuro ds. Przyjęć na Studia (pw.edu.pl).

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia I-go stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (matury).

W ramach procedury rekrutacyjnej należy:

  • dokonać obowiązkowego zapisu elektronicznego,
  • terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej i złożyć wymagane dokumenty,
  • Kandydaci wybierają specjalność w momencie zapisu na studia.

Wymagane dokumenty

W trakcie trwania zapisów kandydat otrzymuje indywidualne konto do systemu i może logować się do systemu wielokrotnie, w celu uzupełnienia/zmiany danych i dołączenia dokumentów wymaganych w formie elektronicznej. Na etapie zapisu elektronicznego konieczne jest dołączenie:

  • fotografii (w formacie JPG nie przekraczającej 250kB wykonanej zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • skanu świadectwa dojrzałości (matury).

dodatkowo można dołączyć:

  • dyplom technika,
  • certyfikat z języka angielskiego. 

Po rejestracji elektronicznej i zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć do Biura Ośrodka Kształcenia na Odległość PW dokumenty, szczegóły znajdą Państwo w zakładce Dostarczenie dokumentów.

Kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą  obowiązuje procedura legalizacji dokumentu.

Po przyjęciu na studia skierowanie do lekarza medycyny pracy będzie do pobrania - dowiedz się więcej.

Zasady kwalifikacji na studia