Najlepsi absolwenci 2023

Joanna Smolska ukończyła studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem celującym i otrzymała tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 11.07.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Od trzech lat pracuję jako programistka, większość doświadczenia zdobyłam w dziale technologii jednego z amerykańskich banków. Programuję głównie w języku Python tworząc aplikacje webowe oparte na architekturze mikroserwisów i technologiach chmurowych. W poprzednim projekcie opracowywałam również rozwiązania uczenia maszynowego i to właśnie uczenia głębokiego dotyczyła moja praca dyplomowa.

W ramach pracy badałam wykorzystanie grafowych sieci neuronowych w śledzeniu wieloobiektowym – zadaniu z dziedziny widzenia komputerowego, którego celem jest wyznaczenie trajektorii wszystkich obiektów w nagraniu wideo. Jest to zadanie o fundamentalnym znaczeniu, które znalazło zastosowanie w obszarach takich jak monitoring, autonomiczne pojazdy czy biologia. Zakres pracy obejmował analizę i implementację wybranych metod śledzenia obiektów z wykorzystaniem grafowych sieci neuronowych, analizę porównawczą zaimplementowanych rozwiązań oraz opracowanie własnego rozwiązania.

Ukończone studia w Ośrodku Kształcenia na Odległość pozwoliły mi na poszerzenie wiedzy z zakresu informatyki, dając mi motywację do dalszego rozwoju, przy jednoczesnej elastyczności pozwalającej mi na połączenie studiów ze zdobywaniem doświadczenia komercyjnego. 

Patryk Kühne ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 20.06.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Obecnie pracuję w firmie, która zajmuje się projektowaniem kompleksowych rozwiązań IoT, łączących sprzęt oraz oprogramowanie. Jako Software Embedded Engineer, moją główną odpowiedzialnością jest tworzenie oprogramowania wbudowanego, które działa na naszych urządzeniach IoT, głównie w językach C oraz C++. Moje zadania obejmują także projektowanie oraz testowanie. Jako że, w firmie, w której pracuję, tworzymy kompleksowe rozwiązania IoT, to na bieżąco współpracuję również z zespołem hardware'u oraz software'u, aby zapewnić pełną integrację między wszystkimi komponentami tworzonych systemów. Studia magisterskie w Ośrodku Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej pozwoliły mi na rozwijanie swojej wiedzy na uczelni, a także jednoczesne zbieranie doświadczenia w codziennej pracy zawodowej.

Rafał Utnicki ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 19.06.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Jestem inżynierem oprogramowania w firmie z branży FinTech, zajmuję się rozwojem domeny płatności, transferów oraz socjalnej, świadcząc przy tym niezawodność systemu dla kilkudziesięciu milionów użytkowników. Specjalizuję się w budowaniu wysoce skalowanych systemów rozproszonych obsługujących wysokie przepustowości. W poprzednich latach zajmowałem się również projektem z branży ubezpieczeniowej zapewniającej funkcjonalności przy wykorzystaniu architektury opartej o serwisy.

Studia w Ośrodku Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka Stosowana na specjalizacji Informatyka w Biznesie pozwoliły mi na elastyczniejsze połączenie studiów z pracą komercyjną, umożliwiając jednoczesny rozwój w obu przypadkach. Nowo zdobyta wiedza oraz możliwość dalszego rozwoju na studiach przy jednoczesnej pracy pomogły mi w rozwoju kariery zawodowej.

Alicja Reniewicz ukończyła studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem celującym i otrzymała tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 15.05.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Od ponad 5 lat pracuję jako programistka języka Java, tworzę części serwerowe aplikacji związanych z obszarem obliczeń chmurowych. W poprzednim projekcie opracowywałam także część kliencką systemu, wykorzystując technologię Angular, jak również prezentowałam stworzoną przez firmę platformę na konferencjach naukowych. Aktualnie jestem liderem zespołu.

Studia na kierunku Informatyka Stosowana ze specjalnością Inżynieria Oprogramowania pozwoliły mi na zdobycie nie tylko umiejętności ściśle technicznych, ale także tych związanych z planowaniem zadań, czy kierowaniem pracami nad tworzeniem oprogramowania, co okazało się niezwykle przydatne na mojej obecnej pozycji. Dzięki wybraniu studiów magisterskich w Ośrodku Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej zyskałam możliwość rozwoju zawodowego w pełnym wymiarze godzin przy jednoczesnym poszerzaniu wiedzy z dziedziny oprogramowania.

Filip Adamiok ukończył studia na kierunku Informatyka z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 10.05.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Obecnie pracuję jako senior software developer w brażny konsultingowej. W pracy zajmuję się głównie budowaniem systemów w obszarze big data oraz web developmentem. Mimo mojej ścieżki kariery, odkąd pamietam interesowałem się zagadnieniami sztucznej inteligencji. Studia magisterskie w Ośrodku Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej pozwoliły mi znacząco pogłębić moją wiedzę w tej dziedzinie, a forma nauczania na odległość pozwoliła mi połączyć je z moją codzienną pracą zawodową.

W mojej pracy magisterskiej przetestowałem różne architektury modeli głębokiego uczenia, takie jak 3DCNN, LRCN, ConvLSTM oraz Transformer pod kątem detekcji przemocy na podstawie nagrań z kamer CCTV. Motywacją podjęcia tego tematu było pokazanie możliwości użycia metod sztucznej inteligencji w celu potencjalnego zwiększenia bezpieczeństwa każdego z nas.

Mateusz Karwowski ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 09.05.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Rozpoczęte w 2017 roku studia informatyczne na Politechnice Warszawskiej otworzyły przede mną drzwi do fascynującego i przyszłościowego świata IT. W ciągu pięciu lat nauki poznałem złożone zagadnienia z wielu obszarów, np. programowanie, projektowanie i modelowanie systemów informatycznych i baz danych, zarządzanie projektami IT, testowanie, a także uzyskałem wiedzę z dziedzin pokrewnych, między innymi z matematyki i fizyki.  

Po upływie dwóch lat studiów byłem już w stanie określić, które dziedziny informatyki mnie najbardziej interesują i inspirują do dalszego rozwoju. Zdecydowałem się skoncentrować na inżynierii oprogramowania, a w szczególności na projektowaniu i implementowaniu aplikacji internetowych. Dzięki zdobyciu solidnych podstaw teoretycznych, byłem w stanie skutecznie wykorzystać swoją wiedzę podczas programistycznego stażu, który odbyłem po ukończeniu drugiego roku studiów inżynierskich.  

Dominik Albiniak ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 14.04.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Podczas studiów na Politechnice Warszawskiej udało mi się poszerzyć swoją wiedzę z zakresu programowania, analizy danych oraz tworzenia projektów IT. Dzięki możliwości skorzystania z trybu kształcenia na odległość, mogłem pogodzić rozwijanie swoich pasji naukowych z karierą zawodową.

Zajmuję się programowaniem od 5 lat, ale dopiero od momentu rozpoczęcia studiów na Wydziale Elektrycznym na kierunku Informatyka Stosowana mogłem skupić się na tworzeniu symulacji, które wykorzystałem do napisania szczegółowej analizy dotyczącej gier liczbowych. Dzięki uprzejmości mojego promotora dr. inż. Radosława Roszczyka mogłem stworzyć symulację dla wielu gier liczbowych jak lotto, eurojackpot itp. i to było tematem mojej pracy. Analiza statystyczna oraz analiza danych w trakcie obliczeń miliardów symulacji prowadziły czasem do zaskakujących wyników. W trakcie badań i tworzenia symulacji poznałem, jak generuje się liczby prawdziwie losowe oraz zrozumiałem czym dokładnie różni się to od generowania liczb pseudolosowych. 

Łukasz Czarny ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Data publikacji: 14.04.2023

Kilka słów od naszego absolwenta:

Tematem mojej pracy dyplomowej była budowa aplikacji webowych minimalizująca rozmiar kodu z wykorzystaniem Vue i GraphQL. Wybrałem ten temat, ponieważ idealnie wpasował się w moje zainteresowania, obejmujące nowoczesne podejścia i metody tworzenia aplikacji oraz nowe technologie, które w dużym stopniu stawiają na ograniczanie ilości tworzonego kodu. W mojej pracy podjąłem próbę udowodnienia możliwości stworzenia prototypu własnego rozwiązania low-code, które pozwoliłoby na tworzenie rozbudowanych, funkcjonalnych i atrakcyjnych graficznie aplikacji webowych bez potrzeby ręcznego pisania kodu.