Studia I stopnia - informacje o rekrutacji

Podejmując studia wybierasz kierunek, oraz specjalność, która Cię interesuje i którą chcesz studiować. Będziesz studentem wydziału, na którym prowadzony jest wybrany kierunek. Egzamin dyplomowy będziesz zdawać przed komisją egzaminacyjną właściwą dla danej specjalności. Po ukończeniu studiów otrzymasz dyplom Politechniki Warszawskiej zgodny z wybranym kierunkiem studiów, wydany przez odpowiedni wydział.  Studia prowadzone są w opracowanym przez Ośrodek Kształcenia na Odległość modelu SPrINT, który w istotnym stopniu korzysta z możliwości technik multimedialnych i Internetu. Studia nominalnie trwają 4 lata. Czas studiów podzielony jest na 16 półsemestrów z przerwami wakacyjnymi po kolejnych 4 półsemestrach. Aby ukończyć studia student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty wymagane programem studiów oraz praktyki zawodowe uzyskując łącznie 214 punktów ECTS.

Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutacje na studia niestacjonarne I-go stopnia „na odległość” na kierunkach:

Na kierunek Elektronika i Telekomunikacja rekrutacja prowadzona jest dwukrotnie w danym roku akademickim – na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym i na studia rozpoczynające się w semestrze letnim. Na pozostałe kierunki prowadzona jest jedna rekrutacja - na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym.