Studia I stopnia - informacje o rekrutacji

Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutacje na studia niestacjonarne I-go stopnia „na odległość” na kierunkach:

  • Elektronika i Telekomunikacja - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
    • specjalności: Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne, Teleinformatyka;
  • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - Wydział Mechatroniki,
    • specjalność: Informatyka Przemysłowa.
  • Informatyka Stosowana - Wydział Elektryczny,
    • specjalność: Informatyka Stosowana;

Na kierunek Elektronika i Telekomunikacja rekrutacja prowadzona jest dwukrotnie w danym roku akademickim – na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym i na studia rozpoczynające się w semestrze letnim. Na pozostałe kierunki prowadzona jest jedna rekrutacja - na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym.